Aktualności

Szkolenie w ramach przeciwdziałania przemocy

„Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy.
Człowiek doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany.
Każdy człowiek doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej."

 

W dniu 10 listopada 2017r. - w Miejsko Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz dla pedagogów, nauczycieli wychowawców. Szkolenie przebiegało w dwóch częściach.

Konferencja „RODZINA BEZ PRZEMOCY”

W dniu 06 listopada 2017 r. w sali „PROMYK" w Nowogrodźcu odbyła się konferencja „RODZINA BEZ PRZEMOCY", zorganizowana przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu przy udziale Burmistrza Nowogrodźca.

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego - dwa wolne etaty

 

Szczegółowa treść ogłoszenie o naborze (format PDF, rozmiar 78KB)

Informacja na temat Prac Społecznie Użytecznych - 2017

W ramach zwykłych Prac Społecznie Użytecznych realizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu w okresie od 1 marca 2017 roku zostały wykonane następujące prace:

Dzień Seniora

W dniu 3 października 2017 r. w Domu Dziennego Pobytu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu odbyło się spotkanie okolicznościowe pn. "Dzień Seniora". Rangę uroczystości podnieśli i zaszczycili nas swoją obecnością: Burmistrz Nowogrodźca pan Robert Relich, przedstawiciele Miejsko Gminnego Koła ZBOWiD - pan Józef Komar, pan Edward Braszka i pani Zofia Bokszańska, oraz pracownicy MGOPS w Nowogrodźcu.

Program Aktywizacja i Integracja

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że prowadzi drugą formę aktywizacji osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznych.

W dniu 02 października 2017 r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu odbyło się spotkanie rozpoczynające Program Aktywizacja i Integracja. Spotkaniu przewodniczyła Anna Lityńska. Wzięli w nim udział uczestnicy programu - osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bolesławcu, mające III profil pomocy, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, oraz pani Krystyna Rojek z Powiatowego Urzędu Pracy.

Spotkanie w sprawie bezdomnych

W dniu 27 września 2017 r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu odbyło się spotkanie pracowników socjalnych Ośrodka, asystentów rodziny, Policji, Straży Miejskiej oraz sołtysów. Tematem spotkania było zabezpieczenie osób przed trudnymi warunkami zimowymi. Szczególną troską objęto osoby bezdomne, starsze oraz niepełnosprawne.

Zbiórka na rzecz Laury Jadach

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że w dniach od 25 września do 4 października 2017 r. w siedzibie Ośrodka przy ul. A. Asnyka 53 (sala konferencyjna na I piętrze) odbędzie się sprzedaż przedmiotów pozyskanych od darczyńców na rzecz Laury Jadach.

Wszystkich zainteresowanych włączeniem się w pomoc serdecznie zapraszamy.

XVIII Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół

Dnia 02 września br. w Krzeszowie odbyła się XVIII Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół.

Ponad stuosobowa grupa mieszkańców Gminy Nowogrodziec uczestniczyła w liturgii. Eucharystii przewodniczył bp Zbigniew Kiernikowski, ordynariusz diecezji legnickiej. Przy ołtarzu stanęli też m.in. bp Marek Mendyk, ks. Robert Serafin, dyrektor Caritas Diecezji Legnickiej, a także kapłani służący osobom niepełnosprawnym na co dzień.

Zbiórka na leczenie Laury

Podczas Dni Gminy i Miasta pn." V Jarmark Garncarski „Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą" w dniach 5 -6 sierpnia br. przeprowadzono zbiórkę publiczną na rzecz Laury Jadach.
Akcję przeprowadzili pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wspólnie z Seniorami Domu Dziennego Pobytu i Młodzieżową Radą Miasta. Ogółęm zebrano kwotę 1 833,37 zł oraz 90 forintów. Dodatkowo dzięki licytacji obrazów ofiarowanych przez miejscowych artystów pozyskano kwoty 800,00 zł. W akcję włączył się także Tyberiusz Kowalczyk – gość specjalny V Jarmarku Garncarskiego.

Laura została w tym roku zakwalifikowana na leczenie komórkami macierzystymi, które jest szansą na poprawę stanu zdrowia.

Wszystkim zaangażowanym w prowadzoną akcję oraz darczyńcom składamy serdeczne podziękowanie.

Terminy składania wniosków - świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze

ZR – data złożenia ZR – data wydania decyzji „R.500 +” - data złożenia „R.500 +” – data wydania decyzji
do 31 sierpnia (VIII) do 30 listopada (XI) do 31 sierpnia (VIII) do 31 października (X)
od 01 września do 31 października (IX-X) do 31 grudnia (XII) od 01 do 30 września (IX) do 30 listopada (XI)
od 01 listopada od 31 grudnia (XI-XII) do 28/29 lutego (II) od 01 do 31 października (X) do 31 grudnia (XII)
od 01 do 30 listopada (XI) do 31 stycznia (I)
od 01 grudnia do 31 stycznia (XII - I) do 28/29 lutego (II)

Składanie wniosków na rok szkolny 2017/2018

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, iż od dnia 01.09.2017 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018 ( I piętro pokój nr 8 )

Wnioski w sprawie przyznania prawa do stypendium szkolnego będą wydawane i przyjmowane od 01.09.2017 do 15.09.2017 w następujących godzinach:

Poniedziałek od 11.00 do 15.00

Wtorek – piątek od 7.30 do 11.00

Nieczynny ośrodek

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2017 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu będzie nieczynny.

 

Za niedogodności przepraszamy.

Wyniki zbiórki na rzecz Laury

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje że, podczas zorganizowanej zbiórki publicznej na rzecz Laury Jadach w trakcie obchodów Dni Nowogrodźca – V Jarmark Garncarski „Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą” w dniach 5-6 sierpnia br. zebrano kwotę 1 833,37 zł oraz 90 forintów. Kwesta do puszek została przeprowadzona przez Młodzieżową Radę której opiekunem jest pani Joanna Czerniawska. Dodatkowo zorganizowane licytacje obrazów ofiarowanych przez miejscowych artystów przyczyniły się do pozyskania kwoty 800 zł.

Ponadto w dniu 13 sierpnia pozyskano kwotę 50 zł co daje łącznie kwotę 2 683,77 zł oraz 90 forintów.

Laura została w tym roku zakwalifikowana na leczenie komórkami macierzystymi, które jest szansą na poprawę stanu zdrowia.

Składanie wniosków od 1 sierpnia 2017 r. na okres świadczeniowy 2017/2018

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, iż od dnia 01.08.2017r. Dział Funduszu Alimentacyjnego (I piętro, pokój nr 8) przystąpi do wydawania aktualnych druków oraz przyjmowania wniosków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2017/2018. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą wydawane i przyjmowane w następujących godzinach:

Poniedziałek - od 11:00 do 15:00
Wtorek - Piątek - od 7:30 do 11:00

Konkurs na stanowisko Pracownika Socjalnego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodżcu ogłasza konkurs na
stanowisko Pracownika Socjalnego

 

Ogłoszenie (format PDF, rozmiar 103KB)

Składanie wniosków od 1 sierpnia 2017 r. na okres zasiłkowy 2017/2018

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, iż od dnia 01.08.2017 r. Dział Świadczeń Rodzinnych (parter, pokój nr 2) przystąpi do wydawania aktualnych druków oraz przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2017/2018. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych będą wydawane i przyjmowane (po uprzedniej rejestracji) w następujących godzinach:

Poniedziałek - od 11:00 do 15:00
Wtorek - Piątek - od 7:30 do 11:00

Sposób składania wniosków o zasiłki rodzinne 2017/2018

dotyczy m-cy: VIII - X 2017 r.

Wnioski będą przyjmowane codziennie w następujących godzinach:

od 11:00 do 15:15 (każdy poniedziałek);

od 7:30 do 11:00 (od wtorku do piątku)

po uprzedniej rejestracji w sekretariacie ośrodka.

Nieczynny ośrodek

Dnia 16 czerwca 2017 r. (piątek) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu będzie nieczynny.

Za niedogodności przepraszamy.

Dzień Dziecka 2017

W dniu 01 czerwca 2017r. po raz kolejny na placu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbył się Gminny Dzień Dziecka.

do góry

© 2022 MGOPS Nowogrodziec