Terminy wypłat

 Świadczenia z pomocy społecznej wypłacane są 19-go oraz 25-go każdego miesiąca.

W miesiącu GRUDNIU świadczenia z pomocy społecznej wypłacane są od 9 do 20 grudnia

Uwaga: Jeżeli termin wypłaty świadczeń przypada w dzień wolny od pracy, świadczenia wypłacane są w dniu poprzedzającym dzień wolny

 

Świadczenia rodzinne, wychowawcze i świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 

Świadczenia za miesiąc Terminy wypłat
Przelewy
Styczeń 25-26.01.2021 25.01.2021
Luty 25-26.02.2021 25.02.2021
Marzec 25-26.03.2021 25.03.2021
Kwiecień 22-23.04.2021 22.04.2021
Maj 25-26.05.2021 25.05.2021
Czerwiec 24-25.06.2021 24.06.2021
Lipiec 22-23.07.2021 22.07.2021
Sierpień 25-26.08.2021 25.08.2021
Wrzesień 23-24.09.2021 23.09.2021
Październik 25-26.10.2021 25.10.2021
Listopad 25-26.11.2021 25.11.2021
Grudzień 16-17.12.2021 16.12.2021

 

 

do góry

© 2021 MGOPS Nowogrodziec