Kadra

Kierownik:
mgr Iwona Tur


Główny księgowy:
Anna Smereczyńska

 

Referent ds. administracyjnych:
mgr Barbara Wolska


Pracownicy socjalni:

Dorota Izydorczyk

Alicja Smolińska

Agnieszka Marut

mgr Katarzyna Sobko

Agnieszka Pawlik

 
Dodatki mieszkaniowe, Stypendia i Karta Dużej Rodziny
mgr Kamila Lampart


Świadczenia rodzinne i  Fundusz alimentacyjny:
mgr inż. Wioletta Korecka - Klimek
Marta Kiełbowicz

mgr Aleksandra Sawicka
Kamila Kurnicka


Asystent rodziny:
mgr Joanna Orzechowska
Patrycja Korbiak

 

Instruktor terapii zajęciowej:
Krzysztof Kawałko

 

Kierowca:
Bogdan Kleszczyński

do góry

© 2022 MGOPS Nowogrodziec