Kadra

Kierownik:
mgr Anna Lityńska


Główny Księgowy:
Anna Smereczyńska

 

Referent ds. administracyjnych:
mgr Barbara Wolska


Pracownicy Socjalni:

Dorota Izydorczyk

mgr Natalia Słotwińska

Alicja Smolińska

Agnieszka Marut

Grażyna Nowak

 
Fundusz Alimentacyjny:
Małgorzata Kasprzyk

 
Dodatki Mieszkaniowe, Stypendia i Karta Dużej Rodziny
mgr Kamila Lampart


Świadczenia Rodzinne:
mgr inż. Wioletta Korecka - Klimek
Marta Kiełbowicz

mgr Aleksandra Sawicka
Kamila Kurnicka


Asystent rodziny:
mgr Michał Kepke
Patrycja Korbiak

 

Instruktor terapii zajęciowej:
Krzysztof Kawałko

 

Kierowca:
Bogdan Kleszczyński

do góry

© 2021 MGOPS Nowogrodziec