Kadra

Kierownik:
mgr Anna Stasiwolak

 

Zastępca kierownika / pracownik socjalny:
mgr Elżbieta Buczkowska

 

Główny księgowy:
Anna Smereczyńska

 

Starszy referent ds. administracyjnych:
mgr Barbara Wolska

 


Pracownicy socjalni:

Dorota Izydorczyk

Alicja Smolińska

Agnieszka Marut

mgr Katarzyna Sobko

mgr Edyta Rutyna

 

Dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, stypendia i Karta Dużej Rodziny:
mgr Kamila Lampart


Świadczenia rodzinne:
Marta Kiełbowicz

Kamila Kurnicka
inż . Edyta Góra

 

Fundusz alimentacyjny:
Adam Gajewski

 

Asystent rodziny:
mgr Patrycja Korbiak
mgr Joanna Orzechowska

 

Instruktor terapii zajęciowej:
Krzysztof Kawałko

 

Kierowca:
Bogdan Kleszczyński

do góry

© 2023 MGOPS Nowogrodziec