Sprawozdania i strategie

Sprawozdnie z udzielanych świadczeń pomocy społecznej - 2020

Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2020 r. (rozmiar pliku 3,88 MB)

Sprawozdnie z udzielanych świadczeń pomocy społecznej - 2019

Sprawozdnie roczne z udzielanych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za 2019 rok (rozmiar pliku 3,52 MB)

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 (rozmiar pliku 1,71 MB)

Sprawozdnie z udzielanych świadczeń pomocy społecznej - 2018

Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2018 r. (rozmiar pliku 2,05 MB)

do góry

© 2021 MGOPS Nowogrodziec