Centrum Profilaktyki Uzależnień w Nowogrodźcu

Centrum Profilaktyki Uzależnień w Nowogrodźcu
ul. Cicha 4
59 – 730 Nowogrodziec
(żółty budynek przy bramie)

 

PUNKT KONSULTACYJNY

- bezpłatnie udzielana jest pomoc, wsparcie i konsultacje dla osób i członków rodzin z problemami uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz dla rodzin ofiar przemocy w rodzinie.

* dyżury interwencyjno-wspierające dla uzależnionych od narkotyków i ich rodzin

w poniedziałki w godz. 15:00 – 16:00

w piątki w godz. 15:00 – 16:00

* dyżury interwencyjno-wspierające dla uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

w poniedziałki w godz. 16:00-18:00

* pomoc psychologiczna dla osób dotkniętych przemocą, uzależnionych od alkoholu
i narkotyków oraz ich rodzin

we wtorki w godz. 13:00 – 18:00

w środy w godz. 8:00 – 16:00

w czwartki w godz. 14:30 – 17:30

 

KLUB ABSTYNENTA „CZUJNOŚĆ”

w poniedziałki w godz. 16:00-20:00

w piątki w godz. 16:00-19:00

 

Mityng grupy AA „Uwierzyliśmy”

w piątki w godz. 19:00-20:30

 

 

do góry

© 2023 MGOPS Nowogrodziec