POKL 2007-2013

Logo POKL - Unia Europejska

 

"Promocja integracji społecznej
w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu"

 

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt ten będzie współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny oraz przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.

 

do góry

© 2021 MGOPS Nowogrodziec