Realizacja projektu 2010

Podsumowanie realizacji projektu

Logo POKL - Unia Europejska

 

W minionym tygodniu odbyło się spotkanie promocyjno–integracyjne, podsumowujące trzecią edycję projektu realizowanego w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.

Gośćmi spotkania byli uczestnicy projektu, Burmistrz Pan Robert Relich, zespół projektowy oraz sołtysi z poszczególnych miejscowości, gdzie wykonywane były prace społecznie użyteczne.

Spotkanie prowadziła P. Anna Lityńska – Kierownik MGOPS. Wszystkim zebranym zostały przedstawione i omówione cele projektu, źródła jego finansowania, jak również działania realizowane w zadaniu pt. „Aktywna integracja” i „Działania o charakterze środowiskowym”. Powyższe informacje oraz osiągnięte rezultaty projektu stanowiły treść prezentacji multimedialnej, zaprezentowanej zebranym.

Dni Gminy i Miasta Nowogrodziec

Logo POKL - Unia Europejska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu w dniach 12-13.06.2010r. po raz pierwszy uczestniczył w tegorocznych obchodach Dnia Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Akcentem była wystawa prac ceramicznych wykonanych przez beneficjentów biorących udział w projekcie „Promocja integracji społecznej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W warsztatach uczestniczyło 14 osób, w tym 9 kobiet i 5 mężczyzn. Ekspozycję tworzyły liczne samodzielnie wykonane wyroby ceramiczne, tj. misy, salaterki barwnie pomalowane, patery, popielniczki i wazony. Wystawę podziwiało wielu mieszkańców i gości przybyłych na tę uroczystość. Swoją obecnością zaszczycił w sobotę Pan Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich  oraz Pan Sekretarz Kazimierz Orlef, natomiast w niedzielę Pan Kurt Scheller.

Nabór uczestników do projektu

Logo POKL - Unia Europejska

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu prowadzi nabór uczestników do projektu realizowanego w 2010 r. „Promocja integracji społecznej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem Projektu, którego uczestnikami mogą być osoby bezrobotne i pozostające bez pracy w wieku od 18 do 55 roku życia jest:

  • poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez upowszechnianie form aktywnej integracji i pracy socjalnej,
  • objęcie osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym kontraktami socjalnymi zawierającymi instrumenty aktywnej integracji w celu zwiększenia szans na rynku pracy.

W ramach realizacji projektu podpisane zostaną kontrakty socjalne, które zakładają:

  • instrumenty aktywnej integracji;
  • prace społecznie użyteczne;
  • działania o charakterze środowiskowym;
  • prace socjalną.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie zapraszamy do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu ul. A. Asnyka 53 codziennie w godz. 730 – 1100. Telefon kontaktowy (075) 731 - 63 - 79.

do góry

© 2021 MGOPS Nowogrodziec