Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

 

Szczegóły zapytania oferowego na zadanie pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

Nowy termin składania oferty - usługi opiekuńcze

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że termin składania ofert na realizację usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zostaje wydłużony do 19 kwietnia 2019 r.

Szczegóły dotyczące oferty „Świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania - usługi opiekuńcze oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Zaproszenie do składania oferty - usługi opiekuńcze

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania - usługi opiekuńcze oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

 

Szczegóły dotyczące oferty „Świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania - usługi opiekuńcze oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

" Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków w postaci jednodaniowych obiadów dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów Gminy Nowogrodziec"

 

  Zobacz szczegóły...

   Sprostowanie dotyczące przetargu

   Sprostowanie dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie:

   "Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków w postaci jednodaniowych obiadów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Nowogrodziec"

   W załączniku nr 1 do SIWZ wystąpił błąd:

   w tabeli w punkcie 1C wskazane było:

   Ilość miesięcy przez jakie będą dostarczane posiłki: 10

    

   Natomiast winno być:

   Ilość miesięcy przez jakie będą dostarczane posiłki: 9

    

   Do pobrania nowy załącznik nr 1 do SIWZ po sprostowaniu.

   do góry

   © 2021 MGOPS Nowogrodziec