Aktualności

Nowelizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny

kartaduejrodziny logo

Dnia 9 czerwca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. W momencie wejścia w życie nowelizacji wszystkie aktywne Karty Dużej Rodziny uzyskają formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty.

Pomoc ekspertów ZUS w złożeniu wniosku na świadczenie „Dobry start” (300+)

infografika Dobry Start 300 poziom

Konsultacje społeczne Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zapraszamy mieszkańców gminy i miasta Nowogrodziec oraz podmioty realizujące działania statutowe w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz mieszkańców, do udziału w społecznych konsultacjach. Prosimy o uwagi, sugestie dotyczące projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Nowogrodziec na lata 2021-2025.

Zostań rodzina zastępczą

Czytaj szczegóły jak możesz zostać rodziną zastępczą.

 Kandydatów na rodziny zastępcze prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu.

Lista ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej

Lista ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego (pdf)

Ośrodek będzie nieczynny 4.06.2021

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że w dniu 4 czerwca 2021 r. (piątek) ośrodek będzie nieczynny.

Za niedogodności przepraszamy.

Informacja o dniu wolnym

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2021 Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu w sprawiewyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu w zamian za święto przypadające w sobotę uprzejmie informujemy, że w dniu 4 maja 2021 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+)

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, iż wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na najbliższy okres, trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., można składać od 1 kwietnia drogą papierową, czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba.

 

Uzasadnienie

W toku postępowania wpłynęła jedna oferta. Kandydatka nie spełniła wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko do zatrudnienia zostały zakwalifikowane:

1. Pani Kamila Kurnicka
2. Pani Kamila Lampart

 

Uzasadnienie

Pani Kamila Lampart oraz Pani Kamila Kurnicka spełniają wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o naborze. Posiadają wiedzę i doświadczenie w pracy na podanym stanowisku.

Program „CZYSTE POWIETRZE”

czyste-powietrze

W związku z przystąpieniem Gminy Nowogrodziec do programu „Czyste powietrze" z upoważnienia Burmistrza Gminy Nowogrodziec jednostką upoważnioną do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.

Apel o pomoc wobec osób szczególnie narażonym na skutki zimna

zima

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu przekazuje do publicznej wiadomości treść pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: ZP-KNPS.9421.3.14.2021.EZ z dnia 08 lutego 2021 r., która jest następująca:

Posiłek w szkole i w domu 2020/2021

dozywianie2021

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że osoby zainteresowane pomocą w formie dożywiania dzieci w szkole lub w domu mogą zgłaszać się do tutejszej instytucji celem złożenia wniosków.

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 15 luty 2020 r. do godziny 12.00

Nabór na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego

 

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia naboru na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 15 luty 2021 r. do godziny 12.00

Nabór na stanowisko referenta ds. administracyjnych

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta ds. administarcyjnych

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia naboru na stanowisko referenta ds.  administracyjnych

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 15 luty 2021 r. do godziny 12.00

do góry

© 2021 MGOPS Nowogrodziec