Aktualności

Pomoc ekspertów ZUS w złożeniu wniosku na świadczenie „Dobry start” ( 300+)

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że w dniach :

- 16 września 2021 r. w godz. 8.40 – 10.40

- 22 września 2021 r w godz. 10.00 – 12.00

w siedzibie Ośrodka Pomocy przy ul. Asnyka 53 w Nowogrodźcu, zorganizowany zostanie mobilny punkt wsparcia, w którym eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pomogą osobom zainteresowanym założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) oraz przekażą instruktaż na temat warunków ubiegania się o świadczenie 300+.

Stypendia szkolne na rok szkolny 2021 / 2022

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są w terminie od 1 do 15 września 2021 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 i 1237) jest ostateczny.

Składanie wniosków na fundusz alimentacyjny

Składanie wniosków od 1 sierpnia 2021 r. na okres świadczeniowy 2021/2022

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, iż od dnia 01.08.2021 r. Dział Świadczeń Funduszu Alimentacyjnego (I piętro, pokój nr 8) przystąpi do wydawania i przyjmowania wniosków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W związku z zagrożeniem COVID-19 obsługa klientów będzie odbywać się wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod nr tel.: 75 731 63 79. W związku z tym uprzejmie prosimy o ograniczenie wizyt w Ośrodku do niezbędnego minimum.

Godziny obsługi interesantów:     
Poniedziałek - od 11:00 do 15:00
Wtorek - Piątek - od 7:30 do 11:00

Nowelizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny

kartaduejrodziny logo

Dnia 9 czerwca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. W momencie wejścia w życie nowelizacji wszystkie aktywne Karty Dużej Rodziny uzyskają formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty.

Pomoc ekspertów ZUS w złożeniu wniosku na świadczenie „Dobry start” (300+)

infografika Dobry Start 300 poziom

Konsultacje społeczne Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zapraszamy mieszkańców gminy i miasta Nowogrodziec oraz podmioty realizujące działania statutowe w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz mieszkańców, do udziału w społecznych konsultacjach. Prosimy o uwagi, sugestie dotyczące projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Nowogrodziec na lata 2021-2025.

Zostań rodzina zastępczą

Czytaj szczegóły jak możesz zostać rodziną zastępczą.

 Kandydatów na rodziny zastępcze prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu.

Lista ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej

Lista ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego (pdf)

Ośrodek będzie nieczynny 4.06.2021

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że w dniu 4 czerwca 2021 r. (piątek) ośrodek będzie nieczynny.

Za niedogodności przepraszamy.

Informacja o dniu wolnym

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2021 Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu w sprawiewyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu w zamian za święto przypadające w sobotę uprzejmie informujemy, że w dniu 4 maja 2021 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+)

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, iż wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na najbliższy okres, trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., można składać od 1 kwietnia drogą papierową, czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba.

 

Uzasadnienie

W toku postępowania wpłynęła jedna oferta. Kandydatka nie spełniła wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko do zatrudnienia zostały zakwalifikowane:

1. Pani Kamila Kurnicka
2. Pani Kamila Lampart

 

Uzasadnienie

Pani Kamila Lampart oraz Pani Kamila Kurnicka spełniają wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o naborze. Posiadają wiedzę i doświadczenie w pracy na podanym stanowisku.

Program „CZYSTE POWIETRZE”

czyste-powietrze

W związku z przystąpieniem Gminy Nowogrodziec do programu „Czyste powietrze" z upoważnienia Burmistrza Gminy Nowogrodziec jednostką upoważnioną do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.

Apel o pomoc wobec osób szczególnie narażonym na skutki zimna

zima

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu przekazuje do publicznej wiadomości treść pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: ZP-KNPS.9421.3.14.2021.EZ z dnia 08 lutego 2021 r., która jest następująca:

Posiłek w szkole i w domu 2020/2021

dozywianie2021

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że osoby zainteresowane pomocą w formie dożywiania dzieci w szkole lub w domu mogą zgłaszać się do tutejszej instytucji celem złożenia wniosków.

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 15 luty 2020 r. do godziny 12.00

do góry

© 2021 MGOPS Nowogrodziec