Aktualności

Spotkanie z psychologiem

Od 20.06.2018 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu prowadzony jest cykl spotkań szkoleniowych dla rodzin współpracujących z asystentem rodziny, w których występują trudności opiekuńczo – wychowawcze. W ramach szkolenia przewidziano 5 spotkań, które poprowadzi psycholog p. Edyta Różnicka. Tematyka dopasowana jest do problemów wychowawczych rodzin, na rzecz których Ośrodek świadczy pomoc. Każde spotkanie ma dotyczyć innego zagadnienia, a celem głównym ma być dostarczanie wiedzy na temat prawidłowego wypełniania obowiązków rodziców, budowania więzi oraz zwrócenia uwagi na indywidualne potrzeby dzieci.

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego 2018

Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest efektem wejścia w życie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Celem działania zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego- w obszarze gminy.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Spotkanie sponsorów

W dniu 28 czerwca 2018 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu odbyło się spotkanie Kierownika MGOPS ze sponsorami oraz wolontariuszami, którzy wsparli Ośrodek w organizacji Gminnego Dnia Dziecka. Obecny był również Burmistrz Nowogrodźca - pan Robert Relich.
W trakcie spotkania pokazano prezentację, dokumentującą zabawę dzieci z Gminy Nowogrodziec w dniu 30 maja br. oraz wręczono pamiątkowe dyplomy. Zarówno pani Kierownik – Anna Lityńska, jak i pan Burmistrz – serdecznie podziękowali wszystkim za pomoc, ofiarność i dobre serce, które przyczyniły się do pomnożenia radości dzieci.

Ruszył rządowy program "Dobry Start"

Logo Programu Dobry Start

Prace społecznie użyteczne 2018

1. Sprzątanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowogrodźcu.

Dwóch ludzi sprząta przy kontenerach na odpady

Gminny Dzień Dziecka 2018

W dniu 30 maja 2018 r. po raz kolejny na placu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbył się Gminny Dzień Dziecka.

Spotkanie zostało zorganizowane przy współudziale wielu instytucji tj.: Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Dziennego Pobytu i Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. Swoją pomoc zaoferowali również: funkcjonariusze policji i straży miejskiej z Nowogrodźca, strażacy z Nowogrodźca i Gierałtowa, saperzy z Bolesławca, leśnicy z Nadleśnictwa w Lwówku Śląskim, uczestnicy projektu Prace Społecznie Użyteczne. Ponadto do organizacji imprezy przyczynili się także sponsorzy – lokalni handlowcy, przedstawiciele okolicznych zakładów i ludzie dobrego serca.

„Kosmos w oczach dziecka” - wystawa

W dniu 14 maja 2018 r. w Domu Dziennego Pobytu odbyła się wystawa prac dzieci przedszkolnych z terenu gminy Nowogrodziec w wieku 5-6 lat pod hasłem „Kosmos w oczach dziecka". Seniorzy Domu Dziennego Pobytu mogli obejrzeć rysunki wykonane różnorodną techniką. Po raz kolejny dzieci zaskoczyły seniorów swoją kreatywnością.

Ośrodek będzie nieczynny

Informujemy, że w dniu 01.06.2018 r. (piątek) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu będzie nieczynny.

Za niedogodności przepraszamy.

Informacja na temat Prac Społecznie Użytecznych 2018

W ramach prac społecznie użytecznych realizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu zostały wykonane następujące prace:

Malowanie schodów na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Nowogrodźcu.

Wnioski na okres zasiłkowy 2018/2019 - przypominamy

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu przypomina o konieczności składania wniosków od 1 sierpnia 2018 r., na okres zasiłkowy 2018/2019.

Od 01.08.2018 r. Dział Świadczeń Rodzinnych (parter, pokój nr 2) przystąpi do wydawania aktualnych druków oraz przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2018/2019. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych będą wydawane i przyjmowane (po uprzedniej rejestracji) w następujących godzinach:

Superwizja dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych

W dniu 18 maja 2018 r. w Domu Kultury „PROMYK" w Nowogrodźcu odbyła się Superwizja dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizowana przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu. Superwizję prowadził psycholog pan Piotr Wojanowski z Poznania. Grupa uczestnicząca w Superwizji liczyła 10 osób.

Gminny Dzień Dziecka - zapraszamy!

Kierownik i Pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu wraz z Seniorami z Domu Dziennego Pobytu

zapraszają wszystkie dzieci na wspólną zabawę z okazji Dnia Dziecka

30 maja 2018 r. godzina 11:00

plac przy Domu Dziennego Pobytu

 

Zobacz plakat oraz harmonogram imprezy

Informacja do konkursu na stanowisko pracownika spcjalnego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje. że konkurs na stanowisko Pracownik socjalny – nie został pozytywnie rozstrzygnięty, ponieważ żaden ze zgłoszonych kandydatów nie posiadał wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych.

Szkolenie jak dbać o osoby starsze

16 maja 2018 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu odbyło się szkolenie pt. „Jak opiekować się osobą starszą w domu? - aspekt praktyczny", organizowane przy współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu. Była to II edycja szkolenia, które jest bezpłatne i cieszy się dużym zainteresowaniem. W szkoleniu brali udział klienci MGOPS w Nowogrodźcu jak również pracownicy wraz z kierownikiem MGOPS w Nowogrodźcu. Szkolenie prowadzone było przez panią Justynę Kurnicką. Tematy omawiane na szkoleniu:

Nabór uczestników treningu kompetencji rodzicielskich

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje, że w ramach realizowanego projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, RPOWD 2014 – 2020, prowadzi nabór uczestników treningu kompetencji rodzicielskich (dla rodziców nastolatków).

Liczba uczestników jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin zajęć: 18.05.2018 (w godz. 15:30 – 19:30); 19.05.2018 r. (w godz. 9:00 – 15:00); 20.05.2018 r. (w godz. 9:00 – 15:00).

Osoba prowadząca: Gabriela Frącala – psycholog.

Osoby chętne do udziału w zajęciach prosimy o kontakt osobisty w tut. Centrum w Bolesławcu, Pl. marsz. J. Piłsudskiego 2, pok. nr 2, lub telefoniczny pod nr 75 612 17 84, 75 612 17 83.

Informacja na temat Prac Społecznie Użytecznych 2018

W ramach prac społecznie użytecznych realizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu zostały wykonane następujące prace:

1. Sprzątanie drogi polnej w Czernej za cmentarzem w kierunku Kopalni „Surmin-Kaolin".

Program “Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje o formach dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach kontynuowanego przez powiat bolesławiecki w 2018 roku programu "Aktywny Samorząd".

Szczegółowy opis programu dostępny na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Wnioski na okres zasiłkowy 2018/2019

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu przypomina o konieczności składania wniosków od 1 sierpnia 2018 r., na okres zasiłkowy 2018/2019.

Od 01.08.2018 r. Dział Świadczeń Rodzinnych (parter, pokój nr 2) przystąpi do wydawania aktualnych druków oraz przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2018/2019. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych będą wydawane i przyjmowane (po uprzedniej rejestracji) w następujących godzinach:

Spotkanie integracyjne

W dniu 20.04.2018 r. odbyło się spotkanie dzieci z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu z seniorami Domu Dziennego Pobytu. Dzieci korzystając z pięknej pogody bawiły się na terenie zielonym przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Podczas zabaw z piłkami i skakankami mogły również skorzystać z przyrządów do ćwiczeń.

Cieszymy się, że dzieci chętnie integrują się z seniorami i mają możliwość zabawy na świeżym powietrzu.

Ośrodek będzie nieczynny

Informujemy, że w dniu 04.05.2018 r. (piątek) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu będzie nieczynny.

Za niedogodności przepraszamy.

do góry

© 2022 MGOPS Nowogrodziec