Aktualności

Prace Społecznie Użyteczne

prace2019-06-03

Nabór na asystenta rodziny

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

ogłasza nabór na wolne stanowisko asystenta rodziny

Szczegółowe informacje dotyczące naboru na stanowisko asystenta rodziny

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu przy ul. A. Asnyka 53 w godzinach pracy ośrodka, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny", w terminie do dnia 24 czerwca 2019 r. do godz. 12:00.

Gminny Dzień Dziecka 2019

W dniu 31 maja 2019r. po raz kolejny na placu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbył się Gminny Dzień Dziecka.

Spotkanie zostało zorganizowane przy współudziale wielu instytucji tj.: Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Dziennego Pobytu i Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. Swoją pomoc zaoferowali również: funkcjonariusze policji z Bolesławca i straży miejskiej z Nowogrodźca, strażacy z Gierałtowa, leśnicy z Nadleśnictwa w Lwówku Śląskim, uczestnicy projektu Prace Społecznie Użyteczne. Ponadto do organizacji imprezy przyczynili się także sponsorzy – lokalni handlowcy, przedstawiciele okolicznych zakładów i ludzie dobrego serca.

Zapraszamy na Gminny Dzień Dziecka

dzien-dziecka2019

Prace Społecznie Użyteczne

W dalszym ciągu prowadzone są prace społecznie użyteczne przez naszych podopiecznych, których pomoc przy porządkowaniu terenów w naszej gminie jest nieodzowna. Obecna pora roku sprzyja działaniom porządkującym, dzięki korzystnej aurze pogodowej większa liczba mieszkańców przebywa na powietrzu co za tym idzie, osoby porządkując swoje tereny na działkach czy w okół domów genereują większą ilość odpadów, którymi trzeba sie zająć. Roślinność wzrasta, wymagana jest pielęgnacja i dbałość o tereny zielone w obrębie gminy, co osoby w ramach projektu starają się w miarę możliwości czynić.

Spotkanie Wielkanocne 2019

W dniu 17 kwietnia br., w Domu Dziennego Pobytu odbyło się Spotkanie Wielkanocne dla uczestników DDP, pracowników MGOPS i zaproszonych gości między innymi Kombatantów. Ksiądz Dziekan Krzysztof Słabicki poprowadził modlitwę oraz poświęcił pokarm. Pani Sekretarz Iwona Janiec, reprezentowała Urząd Miejski w Nowogrodźcu, złożyła serdeczne życzenia dla wszystkich zgromadzonych.

Wielkanocne życzenia 2019

Kierownik i Pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu z okazji Świąt Wielkanocnych składają życzenia: zdrowia, szczęścia, radości i spełnienia planów.

wielkanoc

"Alleluja, biją dzwony,
Alleluja, echo głosi,
Chrystus w chwale Zmartwychwstały
Radość w nasze serca wnosi."

 

 

Nowy termin składania oferty - usługi opiekuńcze

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że termin składania ofert na realizację usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zostaje wydłużony do 19 kwietnia 2019 r.

Szczegóły dotyczące oferty „Świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania - usługi opiekuńcze oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Spotkanie z fizoterapeutką

W dniu 12 kwietnia 2019 r., w Domu Dziennego Pobytu w ramach projektu pod tytułem: „Aktywizacja i integracja osób starszych w środowisku małego miasta poprzez udział w zajęciach profilaktyczno - edukacyjnych” odbyło się z spotkanie z panią Iwoną Januszke - fizjoterapeutką. Tematem przewodnim spotkania było między innymi : zmiany zwyrodnieniowe, osteoporoza, bóle kręgosłupa, choroby reumatyczne. Seniorzy dowiedzieli się jakie pozycje przyjmować podczas snu, tym samym zniwelować ból kręgosłupa. Pani Iwona poprowadził warsztaty w dwóch blokach. Po części teoretycznej, seniorzy mieli okazje uczestniczyć w zajęciach praktycznych, w czasie których nauczyli się prostych ćwiczeń na rozluźnianie, rozciąganie i delikatnie aktywizowanie ruchomość kręgosłupa. Nauczyli się również właściwej techniki chodzenia z kijkami „nordic walking”.

Prace Społecznie Użyteczne

W minionym okresie przez naszych podopiecznych z Prac Społecznie Użytecznych uprzątnięte zostały tereny tj.:

• Teren wokół Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych (PSZOK)
• Wykroty Strefa
• Nowy cmentarz w Nowogrodźcu
• Uprzątnięcie dzikiego wysypiska za Gierałtowem w stronę Godzieszowa
• Teren zielony wokół MGOPS
• Cmentarz Radziecki
• Chodniki dla pieszych w Zebrzydowej wraz z obszarem wokół przystanku autobusowego

 

W kolejnych dniach podopieczni staną przed nowymi wyzwaniami.

Ośrodek będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, że dnia 2 maja 2019 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu będzie nieczynny

Za niedogodności przepraszamy.

Prace Społecznie Użyteczne

Czym są prace społecznie użyteczne
Są to prace kierowane do osób znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku zatrudnienia. To przede wszystkim długotrwale bezrobotni i bez prawa do zasiłku, osoby które jednocześnie korzystają ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej. To również osoby, które mają niskie wykształcenie i krótki staż pracy. Osoby te wykonują nieskomplikowane prace między innymi takie jak prace renowacyjne, porządkowe, naprawcze i inne, aktywizacja ma na celu przygotować ich do wejścia lub powrotu na otwarty rynek pracy.

Spotkanie dotyczące zdrowia osób starszych

W dniu 04 kwietnia 2019 r., w Domu Dziennego Pobytu ponownie mieliśmy przyjemność gościć panią Karolinę Hertman w ramach projektu pod tytułem „Aktywizacja i integracja osób starszych w środowisku małego miasta poprzez udział w zajęciach profilaktyczno-edukacyjnych". Tematyka spotkania dotyczyła między innymi: zapobiegania dolegliwościom wieku starczego oraz minimalizacji skutków następstw różnych chorób. W trakcie prezentacji przedstawiono porady dla osób starszych z zakresu szeroko rozumianego zdrowia. Podczas spotkania seniorzy otrzymali odpowiedzi na liczne pytania i problemy bez konieczności wyjeżdżania do instytucji znajdujących się poza gminą.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa osób starszych

W dniu 28 marca 2019 r., w Domu Dziennego Pobytu odbyło się spotkanie w ramach projektu pod tytułem „Aktywizacja i integracja osób starszych w środowisku małego miasta poprzez udział w zajęciach profilaktyczno-edukacyjnych". Głównym celem spotkania było przede wszystkim uwrażliwienie seniorów na sytuacje, w których mogą stać się ofiarą przestępstwa, zwiększenie świadomości osób starszych o tego typu zjawiskach i przekazanie informacji, jak postępować w przypadku zagrożenia. Sierż. szt. Piotr Trembacz poprowadził spotkanie z seniorami o tym, jak skutecznie poprawić swoje bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania. W trosce o dobro i bezpieczeństwo seniorów, funkcjonariusz opowiedział m.in. o metodach działania oszustów, którzy często podają się za „wnuczka, kuzyna, znajomego lub policjanta CBŚ". Seniorzy wysłuchali też porad dotyczących tego, jak ustrzec się przed włamaniem do mieszkania.

Zaproszenie do składania oferty - usługi opiekuńcze

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania - usługi opiekuńcze oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

 

Szczegóły dotyczące oferty „Świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania - usługi opiekuńcze oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Co się zmieni w programie „Rodzina 500+”?

Projekt, który znajduje się właśnie w konsultacjach społecznych, zakłada m.in., że od 1 lipca 2019 r. świadczenie „Rodzina 500+" będzie przysługiwało na każde dziecko do 18. roku życia – bez kryterium dochodowego.

Program „Mama 4+” - rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma na celu uhonorowanie osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tytułu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury. O świadczenia z programu „Mama 4 +" mogą ubiegać się osoby, które nie posiadają niezbędnych środków do życia i osiągnęły wiek emerytalny. W przypadku kobiet to 60 lat, mężczyzn – 65 lat.

Świadczenie ma być przyznane:

- matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci;
- ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci - w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę.

Spotkanie dotyczące opieki nad starszą osobą

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 25.03.2019 r., przy współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu odbyło się szkolenie "Jak opiekować sie osobą starszą w domu? - aspekt praktyczny".

Prowadząca szkolenie Pani Ewa Chlebek poruszyła następujące zagadnienia:

Rozpoczęcie Prac Społecznie Użytecznych

W dniu 14.03.2019 r., w tutejszym Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się szkolenie BHP uczestników prac społecznie użytecznych, których do programu przystąpiło 12 osób.

bhp01

do góry

© 2023 MGOPS Nowogrodziec