Aktualności

mLegitymacja emeryta-rencisty

mLegitymacja – nowoczesne rozwiązanie

W nowym roku wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskają mLegitymację. Nie wymaga to składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS. Osobom, które nabędą uprawnienia do emerytury lub renty od stycznia 2023 r., ZUS wyda legitymacje w formie elektronicznej. Emeryci lub renciści, którzy zechcą dodatkowo otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty plastikowej, będą mieli taką możliwość. Wystarczy, że złożą odpowiedni wniosek do ZUS. Wniosek ERL - ZUS.

DODATEK ELEKTRYCZNY

W Gminie Nowogrodziec realizacją ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej ( Dz. U z 2022 r., poz. 2127), zajmuje się Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, mający siedzibę w Nowogrodźcu przy ul. A. Asnyka 53.

Wnioski przyjmowane są od dnia 01 grudnia 2022 r. do dnia 01 lutego 2023 r. (wnioski złożone po dniu 01 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania), w godzinach:    
- w poniedziałek 11.00 – 15.00    
- od wtorku do piątku 7.30 – 11.00   

w pokoju nr 2 (na parterze)

Przyznanie limitu 3 MWh dla posiadacza Karty Dużej Rodziny

kdr-grafika

Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.

DODATEK WĘGLOWY - złożenie wniosku przez zamieszkujących pod tym samym adresem

W związku ze zmianą ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.) informujemy, że istnieje możliwość ponownego złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego, przez osoby, które zamieszkują pod tym samym adresem, w odrębnych lokalach i posiadają oddzielne lub współdzielone źródło ogrzewania.

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego - na zastępstwo

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

poszukuje osoby na stanowisko pracownika socjalnego - na zastępstwo

Szczegółowe informacje dotyczące naboru na stanowisko pracownika socjalnego

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

logo MRiPS

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

logo MRiPS

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Konkurs Wolontariusz Roku

Zapraszamy do udziału w konkursie „Wolontariusz Roku 2022 Powiatu Bolesławieckiego”.

Ten honorowy tytuł zostanie przyznany przez Starostę Bolesławieckiego tym, którzy wyróżniają się w pracy wolontariackiej w różnych dziedzinach życia – kultura, sport, pomoc społeczna, promocja zdrowia, ekologia, turystyka, działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Konkurs odbywa się w następujących kategoriach:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w 2023 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania:
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
z terenu Gminy Nowogrodziec w roku 2023.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do dnia 31 października 2022 r., wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

31 października 2022 r. – Ośrodek będzie nieczynny

Informujemy, że w dniu 31 października 2022 r. (poniedziałek) – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu będzie nieczynny.
 
Za niedogodności przepraszamy.

Zmiana godzin pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że od dnia 10 października 2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny od godziny 7.00 do godziny 15.00. Godziny przyjęć interesantów pozostają w niezmienionej formie, tj.:

- w poniedziałki – od godziny 11.00 do godziny 15.00,

- od wtorku do piątku – od godziny 7.30 do godziny 11.00,

z tym, że w miesiącu październiku 2022 r. - w piątki nie będzie obsługi interesantów, z uwagi na konieczność wzmożonej pracy wszystkich pracowników Ośrodka przy realizacji zadania dotyczącego dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja w sprawie wypłat dodatku węglowego

MGOPS w Nowogrodźcu informuje, że na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz wytycznych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dotyczących wypłaty dodatku węglowego:

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

W gminie Nowogrodziec realizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku  z sytuacją na rynku paliw zajmować się będzie Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.

Wnioski będzie można składać od 27 września 2022 r. (wtorek) do 30 listopada 2022 r.:

XXIII Pielgrzymka osób niepełnosprawnych i przyjaciół do Krzeszowa

W dniu 3 września 2022 r. odbyła się XXIII diecezjalna Pielgrzymka osób niepełnosprawnych i przyjaciół do Krzeszowa. Tym razem spotkanie w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie odbyło się pod hasłem „Z Maryją umacniamy nasza wiarę”. W programie Pielgrzymki znalazły się następujące punkty: zwiedzanie świątyni, katecheza wygłoszona przez dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Biskupiej, udział w Eucharystii pod przewodnictwem biskupa legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego, koncert organowy oraz przedstawienie teatru Exit z Krakowa, który tworzą aktorzy niepełnosprawni.

PO WYPADKU - Program Kompleksowej Rehabilitacji | Powrót do zdrowia-powrót do pracy

po-wypadku

 

Daj sobie szansę!

daj-sobie-szanse1

DODATEK WĘGLOWY - jak złożyć wniosek za pośrednictwem ePUAP

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że wniosek elektroniczny o dodatek węglowy można wysłać w ePUAP jako załącznik w formacie WORD albo PDF w trybie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego". Nie ma bowiem osobnego formularza wniosku o dodatek węglowy dla systemu ePUAP, który można byłoby wypełnić po zalogowaniu się do niego.

Punkt Konsultacujny - nieobecności psychologów

Informujemy, iż psycholog:

- Pani Angelina Żuraw będzie nieobecna w Punkcie Konsultacyjnym od 5 września do dnia 18 września br. 

- Pani Katarzyna Wilk będzie nieobecna w Punkcie Konsultacyjnym w dniu 7 września (środa), w zamian będzie dostępna 9 września (piątek) br.

Pozostali konsultanci przyjmują zgodnie z planem.

XXIII Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół do Krzeszowa - zapisy

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że prowadzi zapisy na XXIII Pielgrzymkę Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół do Krzeszowa. Tegoroczna pielgrzymka pod hasłem „Z Maryją umacniamy naszą wiarę” odbędzie się 03 września 2022r. w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (75) 731 63 79.

Liczba miejsc jest ograniczona.

do góry

© 2023 MGOPS Nowogrodziec