Aktualności

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego
dwa wolne etaty

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 13 listopada 2020 r. do godziny 12.00

Działania profilaktyczne zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa

W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusa SARS-CoV-2, podejmowane są działania profilaktyczne mające zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Wobec powyższego prosimy o ograniczenie przychodzenia do siedziby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. O ile to możliwe, prosimy sprawy załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty.

Klienci, którzy przyjdą do Ośrodka, będą przyjmowani pojedynczo w godzinach:
poniedziałek - od 11.00 do 15.00
wtorek- piątek - od 7.30 do 11.00

Stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są w terminie od 01 do 15 września 2020 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2019 r. poz.1481 ze zm. ) jest ostateczny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Nowogrodziec znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy w rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

„Posiłek w szkole i domu” 2020/2021

Zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023 można pobierać i składać wnioski o przyznanie dożywiania w szkole na rok szkolny 2020/2021. Zgodnie z w/w Uchwałą kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł, a dla osoby w rodzinie 528 zł.

Skrócone godziny pracy 21.08.

W dniu 21 sierpnia 2020 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynny będzie do godziny 12:00 ze względu na wystąpienie szczególnie uciążliwych warunków pracy spowodowanych wysokimi temperaturami powietrza w pomieszczeniach. 

Ośrodek nieczynny 17.08.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że w dniu 17 sierpnia 2020 r. Ośrodek będzie nieczynny.

Składanie wniosków od 1 sierpnia 2020 r. na okres świadczeniowy 2020/2021

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, iż od dnia 01.08.2020 r. Dział Świadczeń Fundusz Alimentacyjny i Dobry Start (I piętro, pokój nr 8) przystąpi do wydawania i przyjmowania wniosków na w/w świadczenia.

W związku z zagrożeniem COVID-19 przyjmowanie interesantów będzie odbywać się po uprzedniej rejestracji osobistej (I piętro, pokój nr 8).

Godziny rejestracji:

Poniedziałek - od 11:00 do 11:30
Wtorek - Piątek - od 7:30 do 8:00

Godziny obsługi interesantów:

Poniedziałek - od 11:00 do 15:00
Wtorek - Piątek - od 7:30 do 11:00

Szczęśliwy powrót z kolonii

W dniach 15.07 - 28.07.2020 r., siedmioro dzieci z terenu naszej Gminy przebywało na kolonii w górach w Karpaczu. Młodzi uczestnicy mieli zapewnioną znaczną ilość atrakcji dzięki, którym czas upłynął na rekreacyjnym wypoczynku ( wycieczkach, grach i zabawie). Dzieci powróciły zmęczone ale zadowolone. Koordynacją działań związanych z rekrutacją uczestników jak również ich wyjadem i powrotem zajmował się pracownik socjalny Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Komunikat działu świadczeń rodzinnych w sprawie składania wniosków od 1 sierpnia 2020 r.

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, iż od dnia 01.08.2020 r. dział świadczeń rodzinnych (parter, pokój nr 2) przystąpi do wydawania aktualnych druków oraz przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2020/2021 trwający od 01 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r. wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych będą wydawane i przyjmowane (po uprzednim pobraniu biletu w kolejkomacie) w następujących godzinach:

poniedziałek - od 11.00 do 15.00
wtorek - piątek - od 7.30 do 11.00

Kolonia 2020

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przyznało sześć miejsc dla dzieci z terenu naszej Gminy na wyjazd kolonijny. Dzięki pomocy oragnizatora wypoczynku tj. "Biuro Podróży Metro" we Wrocławiu udało się, aby siedmioro młodych uczestników z naszego terenu mogło wypocząć w Karpaczu. W dniu 15.07.2020r., dzieci wyjechały na kolonię do Karpacza, która potrwa do dnia 28.07.2020r.

Wszystkim uczestnikom życzymy bezpiecznego spędzania czasu polegajacego na zabawie i wypoczynku

Prace społeczenie użyteczne

W od lutego br. trwają Prace Społecznie Użyteczne dzięki, którym zostały uporządkowane miejsca takie jak:

Nowogrodziec:

  • Boisko Orlik, oczyszczenie kostki brukowej z przerastającej roślinności,
  • Cementarz Żołnierzy Radzieckich, prace porządkowe,
  • Kapliczka przy ul. Młyńskiej, prace porządkowe,
  • PSZOK, segregacja odpadów komunalnych,
  • Ludmery, segregacja odpadów,
  • ul.Cisowa, porządkowanie terenu z przerastającej roślinności,
  • teren wokół MGOPS, zamiatanie, zbiórka śmieci
  • prace porządkowe na przystanku przy ul.Kaolinowej

Mediacje

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że prowadzi nieodpłatne MEDIACJE rodzinne i małżeńskie dla mieszkańców Gminy Nowogrodziec, którzy korzystają z pomocy społecznej tutejszego organu.

Czym są mediacje ?

Jak wynika z definicji MEDIACJE, to: metoda rozwiązywania sporów/konfliktów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.

Zmiana kryteriów w funduszu alimentacyjnym

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2020 r. będą przysługiwały, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

Z kolei w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy w/w kwotę, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Natomiast jeżeli wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona w/w sposób będzie niższa niż 100 zł, świadczenie to nie będzie przysługiwało.

W sprawach o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe, które rozpoczęły się przed dniem 1 października 2020 r., będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Elektroniczne wnioski o świadczenia rodzinne i opiekuńcze już od 1 lipca 2020

W związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2020 r. będzie można składać elektronicznie wnioski o:

• Świadczenia rodzinne i opiekuńcze,
• Świadczenie ,,Dobry Start'' – wyprawka szkolna w wysokości 300 zł,
• Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

UWAGA! Przypominamy również, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021 roku.

Dzień wolny w Ośrodku

Dnia 12 czerwca 2020 r. ( piątek ) Miejsko Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu będzie nieczynny.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod nr telefonu: 509 966 688 w godz. od 7.30 do 19.00.

Za niedogodności przepraszamy.

Nowe zasady organizacji przyjmowania interesantów

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że od dnia 1 czerwca 2020 r. zmianie ulega organizacja przyjmowania interesantów:

W sprawach z zakresu: pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i stypendium – prosimy o wchodzenie do Ośrodka wejściem głównym w godzinach 7:30 do 11:00

W sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego – prosimy o wchodzenie od strony parkingu, w poniedziałki w godz. 11:00 - 15:00, w pozostałe dni w godz. 7:30 - 11:00

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych

życzą Kierownik i Pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

wielkanoc

W Wielki Piątek – MGOPS w Nowogrodźcu nieczynny

Dnia 10.04.2020 r. (Wielki Piątek) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu będzie nieczynny.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod nr telefonu: 509 966 688.

Dyżur Ośrodka w czasie pandemii

Informujemy, że na czas ogłoszonego stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-Co-V-2, w dniach od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 15.00 do 19.00, jest możliwy kontakt telefoniczny z dyżurującym pracownikiem tut. Ośrodka pod numerem telefonu: 509 966 688.

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Poradnictwo Obywatelskie

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że w powiecie bolesławieckim można korzystać z punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego.

do góry

© 2022 MGOPS Nowogrodziec