Aktualności

Ośrodek będzie nieczynny

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne informuje, że w dniach 24 grudnia i 27 grudnia 2019 r. będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Życzenia Bożonarodzeniowe

Życzymy by Boże Dzieciątko
Ożywiło Waszą Wiarę
Zrodziło w Was Nadzieję
Umiłowało Waszą Miłość
oraz darzyło dobrym zdrowiem , radością i pokojem.

 

życzą Kierownik i Pracownicy
MGOPS w Nowogrodźcu

Wigilia 2019

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 19.12.2019 r., zorganizował uroczystą Wigiliję dla Seniorów Domu Dziennego Pobytu, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, głównie samotnych, chorych, niepełnosprawnych. Uczestnikami Wigilii byli pani Sekretarz Iwona Janiec, Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Mirosław Mielnik, kombtanci Józef Komar i Zofia Bokszańska. Ksiądz Artur Węgiel rozpoczął wspólną modlitwą. Pani Sekretarz złożyła życzenia zebranym radości, zdrowia, spokoju, aby Boże Narodzenie wniosło w nasze serca otuchę i nadzieję na lepsze jutro. Przygotowane wigilijne potrawy, tj. barszcz z uszkami, pierogi z kapustą, karp i kompot z suszu smakowały. Podczas spotkania panowała serdeczna domowa atmosfera.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia z usługami opiekuńczymi

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:
„Świadczenie usług schronienia z usługami opiekuńczymi, zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych oraz prowadzenie pracy socjalnej".


Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Zapytanie ofertowe na świadczenie opieki społecznej bez zakwaterowania

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:
„Świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania – specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Zabawa Mikołajowa 2019

W dniu 05.12.2019 r., odbyła się zabawa Mikołajowa dla dzieci z rodzin podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowgrodźcu.

Wraz z dziećmi w zabawie uczestniczyła Pani Kierownik Ośrodka Anna Lityńska, Z-ca Burmistrza Nowogrodźca Pan Andrzej Drąg, rodzice oraz pracownicy Ośrodka.

Na dzieci czekały konkursy przeprowadzone przez profesjonalistów, a w nagrodę upominki. Poczestunek i napoje były odskocznią w zabawie przy żwawej i radosnej muzyce.

Zakończenie programu Prac Społecznie Użytecznych

W dniu 28.11.2019 r., w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej miało miejsce uroczyste zakończenie programu Prac Społecznie Użytecznych, które poprowadziła pani Kierownik Anna Lityńska. Wśród zaproszonych gości był zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracu Pan Radosław Palczewski, Naczelnik Wydziału Komunalnego Pan Stanisław Żółtański, podopieczni wykonujący prace i pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka.

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia opieki społecznej

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:
„Świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania - usługi opiekuńcze”.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:
„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Dary z Niemiec

W dniu 14.11.2019r., do tutejszego Ośrodek Pomocy Społecznej zostały dostarczone dary z Parafii Świętego Marcina z Nebelschuetz. Paczki w formie prezentów zostaną przekazane naszym dzieciom w dniu 05.12.2019 r., podczas zabawy Mikołajowej.

Powyższą pomoc otrzymaliśmy za pośrednictwem Stowarzyszenia Południowo – Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego ,,Pogranicze w Lubaniu".

Opieka wytchnieniowa - konferencja

W dniu 05 listopada 2019 r. Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Lityńska uczestniczyła w Konferencji na temat "opieki wytchnieniowej".

Celem Konferencji było:
- wsparcie opiekunów osób zależnych,
- rozwój infrastruktury i zasobów lokalnych,
- tworzenie lokalnych strategii dotyczących wsparcia opiekunów.

Bezdomni - spotkanie

W dniu 28 października 2019 r. o godzinie 09:00 w sali Domu Dziennego Pobytu w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu odbyło się spotkanie pracowników socjalnych, asystentów rodziny, Policji, Straży Miejskiej oraz sołtysów. Tematem spotkania było zabezpieczenie osób przed trudnymi warunkami zimowymi z Gminy Nowogrodziec. Szczególną troską objęto osoby bezdomne, starsze oraz niepełnosprawne.

Warsztaty rozwojowe

Na przełomie października i listopada 2019 r., Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził cykl warszatów rozwojowych dla chętnych beneficjentów tutejszego Ośrodka, których celem było:

• nabywanie kompetencji społecznych,
• nabycie zdolności w zakresie określania celów życiowych,
• odnajdywania skutecznych sposobów panowania nad emocjami w sytuacjach stresowych,
• budowanie samooceny,
• umiejętność komunikowania się z innymi,
• wzmacnianie własnej wartości,
• trening asertywności.

Dzień Seniora w Lubaniu

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Lubaniu zaprosił pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na uroczystość Dnia Seniora, która odbyła się dnia 16.10.2019r.
Delegację stanowiły: Dorota Izydorczyk, Barbara Wolska, Katarzyna Nowak, które reprezentowały Ośrodek na Święcie Seniorów, uroczystość zorganizowana została w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu. Spotkanie miało charakter integracyjny było okazją do rozmów i wspólnej zabawy. Uczestniczyło w nim ponad 150 osób. Wśród zaproszonych gości był m. in.: Wójt Gminy Lubań i Z-ca Burmistrza Lubania oraz przedstawiciele instytucji współpracujących.

Wyniki dotyczące zapytania ofertowego - cykl szkoleń

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że do realizacji zadania pn. "Cykl szkoleń dla 15 kobiet i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej, mieszkających na terenie gminy Nowogrodziec" wybrano panią Franciszkę Grażynę Żak.

Prace Społecznie Użyteczne

W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społeczniej prace społecznie użyteczne przez naszych podopiecznych nadal trwają, osoby zaangażowane w wykonywanie swoich obowiązków w ramach PSU zajmują się :

Zapytanie ofertowe - cykl szkoleń

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:
Cykl szkoleń dla 15 osób - kobiet i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej
na terenie gminy Nowogrodziec

 

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego - cykl szkoleń

Przypomnienie dotyczące prawa do świadczenia 500+

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu przypomina, iż aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które do tej pory nie pobierał tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. Gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku (czyli np. z wniosku złożonego w październiku 2019 r. świadczenie zostanie przyznane od października).

Konferencja "Rodzina bez Przemocy" 2019

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu zorganizował konferencję pn.: "RODZINA BEZ PRZEMOCY", która odbyła się w dniu 16.09.2019 r., w sali " PROMYK" przy ulicy Rynek w Nowogrodźcu.

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Anna Lityńska przywitała licznych zaproszonych gości wśród których byli m.in.:

Burmistrz Nowogrodźca pan Robert Relich, pani Iwona Tur - pracownik Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz wieloletni kurator zawodowy, pan Łukasz Izydorczyk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, pani Marta Kaziów – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego przy MGOPS w Lwówku Śląskim, pani Sylwia Czuchajda – Chołost – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, pani Lidia Kowalczyk – pedagog z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bolesławcu, pan Rafał Kurz – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Nowogrodźcu, Straż Miejska z Nowogrodźca oraz dyrektorzy szkół, sołtysi, radni, pedagodzy, nauczyciele i inne osoby zainteresowane.

XX Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół

W dniu 07.09.2019r., odbyła się XX Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Hasłem, jakie towarzyszyło nam podczas tegorocznej pielgrzymki brzmiało: "Maryja - Oblubienica Ducha Świętego". Tradycyjnie w pierwszą sobotę września pielgrzymowały do Krzeszowa osoby niepełnosprawne i ich przyjaciele.

do góry

© 2022 MGOPS Nowogrodziec