Aktualności

Nowelizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny

kartaduejrodziny logo

Dnia 9 czerwca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. W momencie wejścia w życie nowelizacji wszystkie aktywne Karty Dużej Rodziny uzyskają formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty.

Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlić Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR).  Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.
Osoby, którym przyznano prawo do KDR i posiadające ważny polski dowód osobisty w przypadku dorosłej osoby oraz posiadające mLegitymację szkolną w przypadku dziecka mogą od 9 czerwca 2021 r. wyświetlać KDR w bezpłatnej aplikacji mObywatel https://www.gov.pl/web/mobywatel/pobierz-aplikacje1 

Aplikację można pobrać z Google Play lub App Store. Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać w niej również Karty pozostałych członków rodziny. Aplikacja mObywatel pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami  i opisem zniżek. Członkowie rodzin wielodzietnych niezmiennie mogą korzystać z tradycyjnych (plastikowych) KDR. Szczegółowe informacje na temat KDR w aplikacji mObywatel znajdują się na stronie MRiPS https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr. Informacja o wyświetlaniu KDR w mObywatel została także zamieszczona na profilu MRiPS na portalu Facebook.

W związku z pojawiającymi się pytaniami dot. braku dostępu w KDR w aplikacji mObywatel do zakładki „Moi bliscy”, uprzejmie informujemy, że aby była możliwa wizualizacja kart pozostałych członków rodziny, np. aby rodzice mogli w aplikacji wyświetlać karty dzieci, konieczne jest dodanie informacji nt. wizualizacji kart dla danego członka rodziny w systemie SI KDR. Procedura jest identyczna jak przy zamkniętej aplikacji mKDR. Umożliwienie wyświetlania kart w zakładce „Moi bliscy” następuje w drodze wniosku (obecnie w części III wniosku lub poprzez złożenie załącznika ZKDR-04). Ustawa o KDR nie określa w jaki sposób należy postąpić w przypadku, w którym obywatel posiada już KDR i chciałby mieć możliwość wyświetlania w aplikacji karty członków rodziny. To we właściwości organu właściwego (gminy) pozostaje decyzja co do sposobu realizacji zapotrzebowania na wizualizacje kart.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

Od 9 czerwca 2021 r. opłata za duplikat i za domówienie tradycyjnej formy Karty wynosi 10 zł.

 

do góry

© 2022 MGOPS Nowogrodziec