Aktualności

Program „CZYSTE POWIETRZE”

czyste-powietrze

W związku z przystąpieniem Gminy Nowogrodziec do programu „Czyste powietrze" z upoważnienia Burmistrza Gminy Nowogrodziec jednostką upoważnioną do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.

Druki o wydanie zaświadczenia można pobrać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.

Wnioski o wydawanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego można składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych (parter budynku) w Nowogrodźcu ul. Adama Asnyka 53.

 

Informacje na temat Programu udziela ogólnopolska infolinia „Czyste Powietrze"

22 340 40 80

Konsultanci, obsługujący infolinię, będą udzielać informacji o programie oraz wyjaśniać jego szczegóły, od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 8:00 – 16:00.

do góry

© 2021 MGOPS Nowogrodziec