Aktualności

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko do zatrudnienia zostały zakwalifikowane:

1. Pani Kamila Kurnicka
2. Pani Kamila Lampart

 

Uzasadnienie

Pani Kamila Lampart oraz Pani Kamila Kurnicka spełniają wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o naborze. Posiadają wiedzę i doświadczenie w pracy na podanym stanowisku.

do góry

© 2021 MGOPS Nowogrodziec