Aktualności

Konferencja "Rodzina bez Przemocy" 2019

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu zorganizował konferencję pn.: "RODZINA BEZ PRZEMOCY", która odbyła się w dniu 16.09.2019 r., w sali " PROMYK" przy ulicy Rynek w Nowogrodźcu.

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Anna Lityńska przywitała licznych zaproszonych gości wśród których byli m.in.:

Burmistrz Nowogrodźca pan Robert Relich, pani Iwona Tur - pracownik Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz wieloletni kurator zawodowy, pan Łukasz Izydorczyk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, pani Marta Kaziów – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego przy MGOPS w Lwówku Śląskim, pani Sylwia Czuchajda – Chołost – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, pani Lidia Kowalczyk – pedagog z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bolesławcu, pan Rafał Kurz – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Nowogrodźcu, Straż Miejska z Nowogrodźca oraz dyrektorzy szkół, sołtysi, radni, pedagodzy, nauczyciele i inne osoby zainteresowane.

XX Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół

W dniu 07.09.2019r., odbyła się XX Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Hasłem, jakie towarzyszyło nam podczas tegorocznej pielgrzymki brzmiało: "Maryja - Oblubienica Ducha Świętego". Tradycyjnie w pierwszą sobotę września pielgrzymowały do Krzeszowa osoby niepełnosprawne i ich przyjaciele.

Prace Społecznie Użyteczne

W ramach Prac Społecznie Użytecznych zostały wysprzątane tereny:

  • Cmentarz Zołnierzy Radzieckich w Nowogrodźcu
  • tren wokół ludmerów na skrzyżowaniu ulic Asnyka z Sienkiewicza
  • teren wokół " LAS- POL" w Zebrzydowej
  • park w Wykrotach i chodniki dla pieszych w Zebrzydowej
  • Sala i boisko w Milikowie
  • przygotowanie placu zabaw pod zabawę Dożynkową w Parzycach
  • park w Gościszowie
  • przystanek obok szkoły w Gościszowie
  • w ramach PSU w dalszym ciągu są realizowane usługi opiekuńcze

Prace Społecznie Użyteczne

W ramach Prac Społecznie Użytecznych została odświeżona największa sala, znajdująca się w Domu Dziennego Pobytu. Prace związane z malowaniem ścian posłużą na kolejne lata nie tylko dla seniorów, gdyż w wymienionym miejscu odbywają się liczne spotkania: Dni Seniora, zabawy Mikołajowe, spotkania Wigilijne, obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego, szkolenia itp.

System kolejkowy w MGOPS

W trosce o wygodę oraz w celu usprawnienia obsługi z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych (500+), od dnia 9 sierpnia 2019 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, nastąpiło uruchomienie systemu kolejkowego.

W tym celu po wejściu do Ośrodka należy pobrać bilet z biletomatu wyposażonego w ekran dotykowy, na którym wybieramy stosowne opcje.

Pobranie biletu jest możliwe: w poniedziałki od godz.10:30 oraz od wtorku do piątku od godz. 7:25 do wyczerpania limitu miejsc.

Ośrodek będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, że dnia 16 sierpnia 2019 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu będzie nieczynny.

Za niedogodności przepraszamy.

Wyjazd na kolonie do Dźwirzyna

Dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu jadą na kolenie. 10-ro dzieci z rodzin objętych wsparciem w dniu 04 sierpnia br., wyjechało na kolonie do Dźwirzyna nad Bałtyk. Kolonie – wyjazd zorganizowany został przy współpracy z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Wypoczynek jest nieodpłatny. Ciekawy program kolonijny ma zapewnić przede wszystkim relaks i dobrą zabawę, przewiduje także promowanie wychowania do wartości społecznych i kulturowych.

„Posiłek w szkole i domu"

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje:
Zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023 można pobierać i składać wnioski o przyznanie dożywiania w szkole na rok szkolny 2019/2020.

 

Kryterium uprawniające do pomocy w formie dożywiania zgodnie z Uchwałą Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zasad zwrotu wydatków i udzielania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, wynosi:

- do 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej

 

Zgodnie z Uchwałą Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków i udzielania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, kryterium dochodowe wynosi:

- do 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2019/2020

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, iż od dnia 01.08.2019 r. przystąpi do wydawania aktualnych druków oraz przyjmowania wniosków na n/w świadczenia na okres świadczeniowy 2019/2020.

 

Dział Świadczeń: Fundusz Alimentacyjny i Dobry Start (I piętro, pokój nr 8). Wnioski będą wydawane i przyjmowane (bez uprzedniej rejestracji) w następujących godzinach:

Poniedziałek - od 11:00 do 15:00
Wtorek - Piątek - od 7:30 do 11:00

 

Dział Świadczeń: Świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze (parter, pokój nr 2). Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych będą wydawane i przyjmowane po uprzedniej rejestracji. Rejestracja, począwszy od 01.08.2019 r. do momentu uruchomienia kolejkomatu, będzie się odbywać wyłącznie osobiście w następujących godzinach:

Poniedziałek - od 10:30 do 11:00
Wtorek - Piątek - od 7:30 do 08:00

Przejście na emeryturę wieloletnich pracowników MGOPS w Nowogrodźcu

Panie Elżbieta Dudziak i Helena Sienkiewicz w Ośrodku Pomocy pracowały 30 lat. W ramach swojej pracy na stanowisku starszego pracownika socjalnego i specjalisty pracy socjalnej przechodziły wiele zmian w procesie kształtowania się struktur pomocy społecznej. Realizowały programy:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Promocja integracji społecznej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu".
2. Program prace społecznie użyteczne pod nazwą „Pomożesz sobie – pomożesz środowisku".
3. Program Aktywności Lokalnej.

Pracowały w ramach Zespołu Integracyjnego.

Prace Społecznie Użyteczne

W ostatnim okresie wykonano prace, które wcześniej zostały ustalone z Urzędem Miejskim w Nowogrodźcu, Strażą Miejską oraz sołtysami z poszczególnych sołectw:

Nowogrodziec
- sprzątanie placu przy ludmerach przy ul. A. Asnyka oraz segregowanie pozostawionych śmieci,
- sprzątanie cmentarza żołnierzy radzieckich,
- porządkowanie placu zabaw,
- porządkowanie boiska bocznego,
- usługi opiekuńcze u osoby niepełnosprawnej ( sprzątanie mieszkania, robienie zakupów)

Ośrodek będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, że dnia 21 czerwca 2019 roku (w piątek) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu będzie nieczynny. Za niedogodności przepraszamy.

Prace Społecznie Użyteczne

prace2019-06-03

Nabór na asystenta rodziny

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

ogłasza nabór na wolne stanowisko asystenta rodziny

Szczegółowe informacje dotyczące naboru na stanowisko asystenta rodziny

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu przy ul. A. Asnyka 53 w godzinach pracy ośrodka, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny", w terminie do dnia 24 czerwca 2019 r. do godz. 12:00.

Gminny Dzień Dziecka 2019

W dniu 31 maja 2019r. po raz kolejny na placu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbył się Gminny Dzień Dziecka.

Spotkanie zostało zorganizowane przy współudziale wielu instytucji tj.: Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Dziennego Pobytu i Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. Swoją pomoc zaoferowali również: funkcjonariusze policji z Bolesławca i straży miejskiej z Nowogrodźca, strażacy z Gierałtowa, leśnicy z Nadleśnictwa w Lwówku Śląskim, uczestnicy projektu Prace Społecznie Użyteczne. Ponadto do organizacji imprezy przyczynili się także sponsorzy – lokalni handlowcy, przedstawiciele okolicznych zakładów i ludzie dobrego serca.

Zapraszamy na Gminny Dzień Dziecka

dzien-dziecka2019

Prace Społecznie Użyteczne

W dalszym ciągu prowadzone są prace społecznie użyteczne przez naszych podopiecznych, których pomoc przy porządkowaniu terenów w naszej gminie jest nieodzowna. Obecna pora roku sprzyja działaniom porządkującym, dzięki korzystnej aurze pogodowej większa liczba mieszkańców przebywa na powietrzu co za tym idzie, osoby porządkując swoje tereny na działkach czy w okół domów genereują większą ilość odpadów, którymi trzeba sie zająć. Roślinność wzrasta, wymagana jest pielęgnacja i dbałość o tereny zielone w obrębie gminy, co osoby w ramach projektu starają się w miarę możliwości czynić.

Spotkanie Wielkanocne 2019

W dniu 17 kwietnia br., w Domu Dziennego Pobytu odbyło się Spotkanie Wielkanocne dla uczestników DDP, pracowników MGOPS i zaproszonych gości między innymi Kombatantów. Ksiądz Dziekan Krzysztof Słabicki poprowadził modlitwę oraz poświęcił pokarm. Pani Sekretarz Iwona Janiec, reprezentowała Urząd Miejski w Nowogrodźcu, złożyła serdeczne życzenia dla wszystkich zgromadzonych.

Wielkanocne życzenia 2019

Kierownik i Pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu z okazji Świąt Wielkanocnych składają życzenia: zdrowia, szczęścia, radości i spełnienia planów.

wielkanoc

"Alleluja, biją dzwony,
Alleluja, echo głosi,
Chrystus w chwale Zmartwychwstały
Radość w nasze serca wnosi."

 

 

do góry

© 2023 MGOPS Nowogrodziec