Aktualności

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia opieki społecznej

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:
„Świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania - usługi opiekuńcze”.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:
„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Dary z Niemiec

W dniu 14.11.2019r., do tutejszego Ośrodek Pomocy Społecznej zostały dostarczone dary z Parafii Świętego Marcina z Nebelschuetz. Paczki w formie prezentów zostaną przekazane naszym dzieciom w dniu 05.12.2019 r., podczas zabawy Mikołajowej.

Powyższą pomoc otrzymaliśmy za pośrednictwem Stowarzyszenia Południowo – Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego ,,Pogranicze w Lubaniu".

Opieka wytchnieniowa - konferencja

W dniu 05 listopada 2019 r. Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Lityńska uczestniczyła w Konferencji na temat "opieki wytchnieniowej".

Celem Konferencji było:
- wsparcie opiekunów osób zależnych,
- rozwój infrastruktury i zasobów lokalnych,
- tworzenie lokalnych strategii dotyczących wsparcia opiekunów.

Bezdomni - spotkanie

W dniu 28 października 2019 r. o godzinie 09:00 w sali Domu Dziennego Pobytu w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu odbyło się spotkanie pracowników socjalnych, asystentów rodziny, Policji, Straży Miejskiej oraz sołtysów. Tematem spotkania było zabezpieczenie osób przed trudnymi warunkami zimowymi z Gminy Nowogrodziec. Szczególną troską objęto osoby bezdomne, starsze oraz niepełnosprawne.

Warsztaty rozwojowe

Na przełomie października i listopada 2019 r., Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził cykl warszatów rozwojowych dla chętnych beneficjentów tutejszego Ośrodka, których celem było:

• nabywanie kompetencji społecznych,
• nabycie zdolności w zakresie określania celów życiowych,
• odnajdywania skutecznych sposobów panowania nad emocjami w sytuacjach stresowych,
• budowanie samooceny,
• umiejętność komunikowania się z innymi,
• wzmacnianie własnej wartości,
• trening asertywności.

Dzień Seniora w Lubaniu

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Lubaniu zaprosił pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na uroczystość Dnia Seniora, która odbyła się dnia 16.10.2019r.
Delegację stanowiły: Dorota Izydorczyk, Barbara Wolska, Katarzyna Nowak, które reprezentowały Ośrodek na Święcie Seniorów, uroczystość zorganizowana została w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu. Spotkanie miało charakter integracyjny było okazją do rozmów i wspólnej zabawy. Uczestniczyło w nim ponad 150 osób. Wśród zaproszonych gości był m. in.: Wójt Gminy Lubań i Z-ca Burmistrza Lubania oraz przedstawiciele instytucji współpracujących.

Wyniki dotyczące zapytania ofertowego - cykl szkoleń

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że do realizacji zadania pn. "Cykl szkoleń dla 15 kobiet i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej, mieszkających na terenie gminy Nowogrodziec" wybrano panią Franciszkę Grażynę Żak.

Prace Społecznie Użyteczne

W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społeczniej prace społecznie użyteczne przez naszych podopiecznych nadal trwają, osoby zaangażowane w wykonywanie swoich obowiązków w ramach PSU zajmują się :

Zapytanie ofertowe - cykl szkoleń

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:
Cykl szkoleń dla 15 osób - kobiet i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej
na terenie gminy Nowogrodziec

 

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego - cykl szkoleń

Przypomnienie dotyczące prawa do świadczenia 500+

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu przypomina, iż aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które do tej pory nie pobierał tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. Gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku (czyli np. z wniosku złożonego w październiku 2019 r. świadczenie zostanie przyznane od października).

Konferencja "Rodzina bez Przemocy" 2019

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu zorganizował konferencję pn.: "RODZINA BEZ PRZEMOCY", która odbyła się w dniu 16.09.2019 r., w sali " PROMYK" przy ulicy Rynek w Nowogrodźcu.

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Anna Lityńska przywitała licznych zaproszonych gości wśród których byli m.in.:

Burmistrz Nowogrodźca pan Robert Relich, pani Iwona Tur - pracownik Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz wieloletni kurator zawodowy, pan Łukasz Izydorczyk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, pani Marta Kaziów – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego przy MGOPS w Lwówku Śląskim, pani Sylwia Czuchajda – Chołost – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, pani Lidia Kowalczyk – pedagog z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bolesławcu, pan Rafał Kurz – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Nowogrodźcu, Straż Miejska z Nowogrodźca oraz dyrektorzy szkół, sołtysi, radni, pedagodzy, nauczyciele i inne osoby zainteresowane.

XX Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół

W dniu 07.09.2019r., odbyła się XX Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Hasłem, jakie towarzyszyło nam podczas tegorocznej pielgrzymki brzmiało: "Maryja - Oblubienica Ducha Świętego". Tradycyjnie w pierwszą sobotę września pielgrzymowały do Krzeszowa osoby niepełnosprawne i ich przyjaciele.

Prace Społecznie Użyteczne

W ramach Prac Społecznie Użytecznych zostały wysprzątane tereny:

  • Cmentarz Zołnierzy Radzieckich w Nowogrodźcu
  • tren wokół ludmerów na skrzyżowaniu ulic Asnyka z Sienkiewicza
  • teren wokół " LAS- POL" w Zebrzydowej
  • park w Wykrotach i chodniki dla pieszych w Zebrzydowej
  • Sala i boisko w Milikowie
  • przygotowanie placu zabaw pod zabawę Dożynkową w Parzycach
  • park w Gościszowie
  • przystanek obok szkoły w Gościszowie
  • w ramach PSU w dalszym ciągu są realizowane usługi opiekuńcze

Prace Społecznie Użyteczne

W ramach Prac Społecznie Użytecznych została odświeżona największa sala, znajdująca się w Domu Dziennego Pobytu. Prace związane z malowaniem ścian posłużą na kolejne lata nie tylko dla seniorów, gdyż w wymienionym miejscu odbywają się liczne spotkania: Dni Seniora, zabawy Mikołajowe, spotkania Wigilijne, obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego, szkolenia itp.

System kolejkowy w MGOPS

W trosce o wygodę oraz w celu usprawnienia obsługi z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych (500+), od dnia 9 sierpnia 2019 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, nastąpiło uruchomienie systemu kolejkowego.

W tym celu po wejściu do Ośrodka należy pobrać bilet z biletomatu wyposażonego w ekran dotykowy, na którym wybieramy stosowne opcje.

Pobranie biletu jest możliwe: w poniedziałki od godz.10:30 oraz od wtorku do piątku od godz. 7:25 do wyczerpania limitu miejsc.

Ośrodek będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, że dnia 16 sierpnia 2019 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu będzie nieczynny.

Za niedogodności przepraszamy.

Wyjazd na kolonie do Dźwirzyna

Dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu jadą na kolenie. 10-ro dzieci z rodzin objętych wsparciem w dniu 04 sierpnia br., wyjechało na kolonie do Dźwirzyna nad Bałtyk. Kolonie – wyjazd zorganizowany został przy współpracy z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Wypoczynek jest nieodpłatny. Ciekawy program kolonijny ma zapewnić przede wszystkim relaks i dobrą zabawę, przewiduje także promowanie wychowania do wartości społecznych i kulturowych.

„Posiłek w szkole i domu"

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje:
Zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023 można pobierać i składać wnioski o przyznanie dożywiania w szkole na rok szkolny 2019/2020.

 

Kryterium uprawniające do pomocy w formie dożywiania zgodnie z Uchwałą Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zasad zwrotu wydatków i udzielania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, wynosi:

- do 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej

 

Zgodnie z Uchwałą Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków i udzielania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, kryterium dochodowe wynosi:

- do 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2019/2020

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, iż od dnia 01.08.2019 r. przystąpi do wydawania aktualnych druków oraz przyjmowania wniosków na n/w świadczenia na okres świadczeniowy 2019/2020.

 

Dział Świadczeń: Fundusz Alimentacyjny i Dobry Start (I piętro, pokój nr 8). Wnioski będą wydawane i przyjmowane (bez uprzedniej rejestracji) w następujących godzinach:

Poniedziałek - od 11:00 do 15:00
Wtorek - Piątek - od 7:30 do 11:00

 

Dział Świadczeń: Świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze (parter, pokój nr 2). Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych będą wydawane i przyjmowane po uprzedniej rejestracji. Rejestracja, począwszy od 01.08.2019 r. do momentu uruchomienia kolejkomatu, będzie się odbywać wyłącznie osobiście w następujących godzinach:

Poniedziałek - od 10:30 do 11:00
Wtorek - Piątek - od 7:30 do 08:00

do góry

© 2022 MGOPS Nowogrodziec