Aktualności

Mediacje

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że prowadzi nieodpłatne MEDIACJE rodzinne i małżeńskie dla mieszkańców Gminy Nowogrodziec, którzy korzystają z pomocy społecznej tutejszego organu.

Czym są mediacje ?

Jak wynika z definicji MEDIACJE, to: metoda rozwiązywania sporów/konfliktów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.

Zmiana kryteriów w funduszu alimentacyjnym

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2020 r. będą przysługiwały, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

Z kolei w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy w/w kwotę, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Natomiast jeżeli wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona w/w sposób będzie niższa niż 100 zł, świadczenie to nie będzie przysługiwało.

W sprawach o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe, które rozpoczęły się przed dniem 1 października 2020 r., będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Elektroniczne wnioski o świadczenia rodzinne i opiekuńcze już od 1 lipca 2020

W związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2020 r. będzie można składać elektronicznie wnioski o:

• Świadczenia rodzinne i opiekuńcze,
• Świadczenie ,,Dobry Start'' – wyprawka szkolna w wysokości 300 zł,
• Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

UWAGA! Przypominamy również, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021 roku.

Dzień wolny w Ośrodku

Dnia 12 czerwca 2020 r. ( piątek ) Miejsko Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu będzie nieczynny.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod nr telefonu: 509 966 688 w godz. od 7.30 do 19.00.

Za niedogodności przepraszamy.

Nowe zasady organizacji przyjmowania interesantów

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że od dnia 1 czerwca 2020 r. zmianie ulega organizacja przyjmowania interesantów:

W sprawach z zakresu: pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i stypendium – prosimy o wchodzenie do Ośrodka wejściem głównym w godzinach 7:30 do 11:00

W sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego – prosimy o wchodzenie od strony parkingu, w poniedziałki w godz. 11:00 - 15:00, w pozostałe dni w godz. 7:30 - 11:00

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych

życzą Kierownik i Pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

wielkanoc

W Wielki Piątek – MGOPS w Nowogrodźcu nieczynny

Dnia 10.04.2020 r. (Wielki Piątek) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu będzie nieczynny.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod nr telefonu: 509 966 688.

Dyżur Ośrodka w czasie pandemii

Informujemy, że na czas ogłoszonego stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-Co-V-2, w dniach od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 15.00 do 19.00, jest możliwy kontakt telefoniczny z dyżurującym pracownikiem tut. Ośrodka pod numerem telefonu: 509 966 688.

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Poradnictwo Obywatelskie

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że w powiecie bolesławieckim można korzystać z punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego.

Nowe tymczsowe zasady działania Ośrodka

W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ ZWIĄZANĄ Z KORONAWIRUSEM, PROSIMY PAŃSTWA O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZĄ INFORMACJĄ I BARDZO PROSIMY O PRZESTRZEGANIE ZASAD W TEJ WYJĄTKOWEJ I STRESUJĄCEJ DLA NAS WSZYSTKICH SYTUACJI:

Działy: Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych, Fundusz Alimentacyjny, Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne oraz Stypendia - w okresie od 17.03.2020 r. (tj. wtorek) do 10.04.2020 r. (tj. piątek) nie będzie przyjmować klientów.

Czasowe zawieszenie działalności z powodu koronawirusa

W związku z zaistniałym zagrożeniem zakażenia się koronawirusem (COVID-19), informujemy o tymczasowym zawieszeniu niektórych działalności. Szczegóły znajdują się w piśmie od Wojewody dolnośląskiego.

Kontakt z Ośrodkiem w czasie zagrożenia zarażeniem się koronawirusem

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne zaleca się zminimalizowanie wizyt w ośrodku pomocy społecznej.

Prosimy o załatwianie spraw drogą elektroniczną oraz kontakt telefoniczny. Służymy państwu wszelką pomocą.

W przypadku pilnych spraw prosimy o uprzednie umówienie się na wizytę. Postaramy się znaleźć rozwiązanie, które pozwoli na załatwienie państwa sprawy bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.

Czynne wejście do ośrodka znajduje się od strony parkingu.

Tel. kontaktowy: 75 731 63 79

Pracownicy socjalni wyjeżdżają w teren w nagłych przypadkach.

ALPEL O ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W związku ze zwiększającą się liczbą osób podejrzanych i zarażonych koronawirusem, ważne jest, abyśmy jako społeczeństwo zachowali się odpowiedzialnie.

Jeśli ktokolwiek z Państwa miał kontakt z osobą chorą, podejrzaną o zarażenie koronawirusem lub zaobserwował u siebie objawy choroby - wysoka gorączka, bóle głowy i gardła, trudności z oddychaniem, uczucie duszności, zobowiązany jest skontaktować się telefonicznie z Sanepidem w Bolesławcu.

W razie konieczności proszę kontaktować się telefonicznie z ośrodkiem zdrowia. W żadnym wypadku nie powinno się przychodzić do poradni, ponieważ osoba taka stanowi realne zagrożenie dla innych mieszkańców.

Prace Społecznie Użyteczne

Na przestrzeni miesiąca w ramach PSU odbyły się prace porządkowe w następujacych miejscowościach:

• Nowogrodziec - siłownia zewnętrzna przy Orliku oraz teren wokół PSZOK-u,
• Godzieszów- plac zabaw wraz z siłownią,
• Milików- plac zabaw oraz boisko Orlik,
• Zabłocie- plac zabwa wraz z siłownią,
• Kierżno- plac zabaw w raz z siłownią,
• Nowogrodziec- teren zieleni za sklepem "Dino".

Konferencja dotycząca pomocy społecznej i edukacji publicznej

10 marca 2020 r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu przy ul. A. Asnyka 53 odbyła się konferencja zorganizowana przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu.

Tematyka konferencji obejmowała dwa obszary zagadnień:

•  Zadania własne z zakresu pomocy społecznej

•  Sprawy bieżące z zakresu edukacji publicznej

Nowy numer infolinii Oddziału Koordynacji Świadczeń

Szanowni mieszkańcy

Informujemy, że z dniem 02.03.2020 r. zmienił się numer infolinii Oddziału Koordynacji Świadczeń w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Nowy numer to 71 701 17 17.

Więcej szczegółów w załączniku

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu z uwagi na ochody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zajmuje się niesieniem pomocy ofiarom przestępstw w dniach 21, 24-28 lutego 2020 r., w godzinach od 10:00 do 15:00 będą udzielali informacji o uprawnieniach i obowiązkach osobom pokrzywdzonym.

Prace społecznie użyteczne 2020 - spotkanie organizacyjne

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie porozumienia ze Starostą Bolesławieckim, przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bolesławcu, rozpoczął prace społecznie użyteczne.

Do prac społecznie użytecznych może zostać skierowana osoba korzystająca z pomocy społecznej, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku. Maksymalna ilość godzin, jaką można wypracować w ciągu tygodnia wynosi 10 godzin, w trakcie całego miesiąca 40 godzin. Stawka za godzinę pracy wynosi obecnie 8,50 zł i wypłacana jest tylko za faktycznie przepracowane godziny. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne objęta jest ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej.

Poradnictwo Obywatelskie

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Warcie Boleslawieckiej – siedziba Urząd Gminy, Warta Bolesławiecka 40, punkt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Poradnictwo jest świadczone w następujących dniach i godzinach:

• poniedziałki i środka – 14:00-18:00

• wtorki i czwartki – 15:00-19:00

• piątki – 8:00-12:00

Pomoc radców prawnych - godziny funkcjonowania

Pomoc radców prawnych - punkt w Nowogrodźcu ul. Lubańska 14, czynny jest w następujących dniach:

poniedziałek – 7:30-11:30

wtorek – 9:40-13:40

środa – 8:30-12:30

czwartek – 8:00-12:00

piątek – 8:30-12:30

do góry

© 2023 MGOPS Nowogrodziec