Aktualności

DODOATEK WĘGLOWY - brakujący podpis

Informujemy, że osoby, które złożyły wnioski o dodatek węglowy za pośrednictwem platformy ePUAP, podpisując elektronicznie pismo przewodnie (z informacją, że składają wniosek o dodatek węglowy - wniosek w załączeniu), a załącznika w postaci skanu wypełnionego wniosku nie opatrzyły elektronicznym podpisem lub nie uwierzytelniły za pomocą profilu zaufanego, są wzywane do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu celem złożenia podpisu na załączniku (wniosku o dodatek węglowy).

WNIOSEK WĘGLOWY - limit przyjmowania wniosków

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że dzienny limit przyjmowania wniosków w sprawie DODATKU WĘGLOWEGO jest ograniczony do 60.

Osoby ubiegające się o DODATEK WĘGLOWY proszone są o pobranie biletu z kolejkomatu o nazwie “DODATEK WĘGLOWY”. W przypadku gdy nazwa: “DODATEK WĘGLOWY” jest skreślona oznacza to, że nie ma już możliwości zarejestrowania się i pobrania biletu w danym dniu.

DODOATEK WĘGLOWY - wniosek

Wnioski o dodatek węglowy są przyjmowane w pok. 2 (parter) w godzinach:
- w poniedziałek 11.00 – 15.00
- od wtorku do piątku 7.30 – 11.00


Druk wniosku o dodatek węglowy można pobrać w sekretariacie Ośrodka (pok. 3, I piętro)

DODATEK WĘGLOWY

W gminie Nowogrodziec realizacją ustawy o dodatku węglowym zajmować  się będzie Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, mający siedzibę w Nowogrodźcu przy ul. Asnyka 53.

Wnioski przyjmowane będą od dnia 18 sierpnia 2022 r. w godzinach:
- w poniedziałek 11.00 – 15.00
- od wtorku do piątku 7.30 – 11.00
w pokoju nr 2 (od 18.08.2022 r.) oraz w sekretariacie (od 22.08.2022 r.).

Od dnia 22.08.2022 r. uruchomione zostaną dwa punkty obsługi wniosków na dodatek węglowy: pokój nr 2 oraz sekretariat.

DIIA.pl ułatwia przekraczanie granic!

DIIA-PL

DIIA-UA

OPASKI BEZPIECZEŃSTWA DLA SENIORÓW 2022

wsparcie-seniorow-plakat-2022

OPASKI BEZPIECZEŃSTWA DLA SENIORÓW – KORPUS WSPARCIA SENIORÓW NA ROK 2022 – MODUŁ II.

Godziny przyjmowania interesantów

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu przyjmuje interesantów w następujących dniach i godzinach:

PONIEDZIAŁEK 11.00 - 15.00
WTOREK – PIĄTEK 7.30 - 11.00

Centrum Profilaktyki Uzależnień w Nowogrodźcu

Centrum Profilaktyki Uzależnień w Nowogrodźcu
ul. Cicha 4
59 – 730 Nowogrodziec
(żółty budynek przy bramie)

 

PUNKT KONSULTACYJNY

- bezpłatnie udzielana jest pomoc, wsparcie i konsultacje dla osób i członków rodzin z problemami uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz dla rodzin ofiar przemocy w rodzinie.

17 czerwca - Ośrodek będzie nieczynny

Informujemy, że Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu dnia 17 czerwca 2022 r. (piątek) będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

2 maja - Ośrodek będzie nieczynny

Informujemy, że w dniu 2 maja 2022 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu będzie nieczynny.
 
Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiana godzin pracy Ośrodka w Wielki Piątek

Informujemy, że dnia 15.04.2022 r. (Wielki Piątek) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu będzie czynny w godzinach od 7:15 do 12:00.

Współpraca z ZUS w ramach pomocy obywatelm Ukrainy

Zgłoś chęc współpracy (umowa zlecenie) z legnickim Oddziałem ZUS - TJO w Bolesławcu - zobacz plakat

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie bolesławieckim w 2022 r.

Od 14 marca 2022 r. (poniedziałek) nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym także nieodpłatna mediacja, będą udzielanie przez prawników w punktach nieodpłatnej pomocy i poradnictwa.

Nowogrodziec solidarny z Ukrainą

Drodzy Mieszkańcy,
serdecznie dziękuję za zaangażowanie w każdy rodzaj wsparcia dla osób poszkodowanych w konflikcie zbrojnym Rosji na Ukrainę. Nasz samorząd 4.10.2013 r. nawiązał współpracę partnerską z Powiatem Przemyślany, obwód Lwowa na Ukrainie.

OGRANICZONA MOŻLIWOŚĆ OSOBISTEGO ZAŁATWIANIA SPRAW

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że od dnia 24.01.2022 r. w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2,  do odwołania zostaje ograniczona możliwość osobistego załatwiania spraw w urzędzie.

Przed ewentualną wizytą prosimy Państwa najpierw o kontakt telefoniczny. Dzwoniąc pod wskazany numer telefonu uzyskacie Państwo informacje na temat obowiązujących procedur, udzielanych świadczeń , wymaganych dokumentów. Wszystkie podejmowane działania mają na celu zmniejszenie ryzyka zachorowania zarówno Państwa, jak i pracowników. 

Dodatek osłonowy

Informujemy, iż 17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym .Jest to pomoc jednorazowa, która przysługuje za okres 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., stanowi kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Jej celem jest zniwelowanie rosnących ceny energii, gazu i żywności.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy tutejszy Ośrodek przystąpił do wydawania wniosków o przyznanie dodatku osłonowego. Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć do 31.10.2022 r. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Informacja o zmianie godzin pracy

Informujemy, że Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, dnia 31 grudnia 2021 r. będzie czynny do godziny 13.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o dniu wolnym

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2021 r uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dary z Parafii Nebelschütz

W miesiącu listopadzie br. Katolicka Parafia pw. Św. Marcina z Nebelschütz w Niemczech przeprowadziła zbiórkę darów rzeczowych i przekazała je za pośrednictwem Stowarzyszenia P-ZFST „Pogranicze” w Lubaniu – dla potrzebujących mieszkańców gminy Nowogrodziec. Dary zostały dostarczone do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu i będą przekazywane przez pracowników socjalnych najuboższym rodzinom naszej lokalnej społeczności. Za okazaną życzliwość i pomoc serdecznie dziękujemy.

Paczki Mikołajkowe dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy w Nowogrodźcu

logo-gppirpa

W bieżącym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, nie było możliwe zorganizowanie Zabawy Mikołajkowej dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy MGOPS w Nowogrodźcu.

Pracownicy Ośrodka nie zapominają jednak o najmłodszych. W ramach realizacji szczegółowych celów Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 – przy dofinansowaniu z Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu – zakupione zostały paczki mikołajkowe. Świąteczne upominki są obecnie przekazane sukcesywnie przez pracowników socjalnych MGOPS.

do góry

© 2023 MGOPS Nowogrodziec