Aktualności

Zostań rodzina zastępczą

Czytaj szczegóły jak możesz zostać rodziną zastępczą.

 Kandydatów na rodziny zastępcze prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu.

Lista ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej

Lista ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego (pdf)

Ośrodek będzie nieczynny 4.06.2021

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że w dniu 4 czerwca 2021 r. (piątek) ośrodek będzie nieczynny.

Za niedogodności przepraszamy.

Informacja o dniu wolnym

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2021 Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu w sprawiewyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu w zamian za święto przypadające w sobotę uprzejmie informujemy, że w dniu 4 maja 2021 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+)

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, iż wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na najbliższy okres, trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., można składać od 1 kwietnia drogą papierową, czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba.

 

Uzasadnienie

W toku postępowania wpłynęła jedna oferta. Kandydatka nie spełniła wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko do zatrudnienia zostały zakwalifikowane:

1. Pani Kamila Kurnicka
2. Pani Kamila Lampart

 

Uzasadnienie

Pani Kamila Lampart oraz Pani Kamila Kurnicka spełniają wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o naborze. Posiadają wiedzę i doświadczenie w pracy na podanym stanowisku.

Program „CZYSTE POWIETRZE”

czyste-powietrze

W związku z przystąpieniem Gminy Nowogrodziec do programu „Czyste powietrze" z upoważnienia Burmistrza Gminy Nowogrodziec jednostką upoważnioną do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.

Apel o pomoc wobec osób szczególnie narażonym na skutki zimna

zima

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu przekazuje do publicznej wiadomości treść pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: ZP-KNPS.9421.3.14.2021.EZ z dnia 08 lutego 2021 r., która jest następująca:

Posiłek w szkole i w domu 2020/2021

dozywianie2021

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że osoby zainteresowane pomocą w formie dożywiania dzieci w szkole lub w domu mogą zgłaszać się do tutejszej instytucji celem złożenia wniosków.

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 15 luty 2020 r. do godziny 12.00

Nabór na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego

 

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia naboru na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 15 luty 2021 r. do godziny 12.00

Nabór na stanowisko referenta ds. administracyjnych

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta ds. administarcyjnych

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia naboru na stanowisko referenta ds.  administracyjnych

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 15 luty 2021 r. do godziny 12.00

Nowe terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się  1 czerwca 2021 r. będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną – papierowo w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Transport osób niepełnosprawnych, mających trudności w dotarciu do punktu szczepień

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub I grupę inwalidzką z takimi schorzeniami, mające trudność z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, mogą zgłaszać potrzebę zorganizowania transportu – codziennie w dni robocze w godzinach 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu 797 320 361.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

„Świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania - usługi opiekuńcze".

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:
„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

STOP! przemocy w rodzinie

„Twój Parasol"- jest to pierwsza aplikacja w Polsce, która została stworzona przez polską Policję. Celem tej aplikacji jest pomoc ofiarom przemocy domowej, wsparcie ich oraz uzyskanie wszelkich potrzebnych informacji. Aplikacja „Twój Parasol" oprócz formy edukacyjnej umożliwia przesyłanie zgłoszeń o charakterze przemocowym oraz dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie ofiarom przemocy, jest to aplikacja bezpłatna.

Szczegółowe informacje o aplikacji znajdziecie Państwo na stronie: twojparasol.com

do góry

© 2022 MGOPS Nowogrodziec