Aktualności

Nabór na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego

 

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia naboru na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 15 luty 2021 r. do godziny 12.00

Nabór na stanowisko referenta ds. administracyjnych

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta ds. administarcyjnych

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia naboru na stanowisko referenta ds.  administracyjnych

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 15 luty 2021 r. do godziny 12.00

Nowe terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się  1 czerwca 2021 r. będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną – papierowo w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Transport osób niepełnosprawnych, mających trudności w dotarciu do punktu szczepień

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub I grupę inwalidzką z takimi schorzeniami, mające trudność z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, mogą zgłaszać potrzebę zorganizowania transportu – codziennie w dni robocze w godzinach 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu 797 320 361.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

„Świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania - usługi opiekuńcze".

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:
„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

STOP! przemocy w rodzinie

„Twój Parasol"- jest to pierwsza aplikacja w Polsce, która została stworzona przez polską Policję. Celem tej aplikacji jest pomoc ofiarom przemocy domowej, wsparcie ich oraz uzyskanie wszelkich potrzebnych informacji. Aplikacja „Twój Parasol" oprócz formy edukacyjnej umożliwia przesyłanie zgłoszeń o charakterze przemocowym oraz dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie ofiarom przemocy, jest to aplikacja bezpłatna.

Szczegółowe informacje o aplikacji znajdziecie Państwo na stronie: twojparasol.com

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego
dwa wolne etaty

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 13 listopada 2020 r. do godziny 12.00

Działania profilaktyczne zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa

W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusa SARS-CoV-2, podejmowane są działania profilaktyczne mające zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Wobec powyższego prosimy o ograniczenie przychodzenia do siedziby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. O ile to możliwe, prosimy sprawy załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty.

Klienci, którzy przyjdą do Ośrodka, będą przyjmowani pojedynczo w godzinach:
poniedziałek - od 11.00 do 15.00
wtorek- piątek - od 7.30 do 11.00

Stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są w terminie od 01 do 15 września 2020 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2019 r. poz.1481 ze zm. ) jest ostateczny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Nowogrodziec znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy w rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

„Posiłek w szkole i domu” 2020/2021

Zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023 można pobierać i składać wnioski o przyznanie dożywiania w szkole na rok szkolny 2020/2021. Zgodnie z w/w Uchwałą kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł, a dla osoby w rodzinie 528 zł.

Skrócone godziny pracy 21.08.

W dniu 21 sierpnia 2020 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynny będzie do godziny 12:00 ze względu na wystąpienie szczególnie uciążliwych warunków pracy spowodowanych wysokimi temperaturami powietrza w pomieszczeniach. 

Ośrodek nieczynny 17.08.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że w dniu 17 sierpnia 2020 r. Ośrodek będzie nieczynny.

Składanie wniosków od 1 sierpnia 2020 r. na okres świadczeniowy 2020/2021

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, iż od dnia 01.08.2020 r. Dział Świadczeń Fundusz Alimentacyjny i Dobry Start (I piętro, pokój nr 8) przystąpi do wydawania i przyjmowania wniosków na w/w świadczenia.

W związku z zagrożeniem COVID-19 przyjmowanie interesantów będzie odbywać się po uprzedniej rejestracji osobistej (I piętro, pokój nr 8).

Godziny rejestracji:

Poniedziałek - od 11:00 do 11:30
Wtorek - Piątek - od 7:30 do 8:00

Godziny obsługi interesantów:

Poniedziałek - od 11:00 do 15:00
Wtorek - Piątek - od 7:30 do 11:00

Szczęśliwy powrót z kolonii

W dniach 15.07 - 28.07.2020 r., siedmioro dzieci z terenu naszej Gminy przebywało na kolonii w górach w Karpaczu. Młodzi uczestnicy mieli zapewnioną znaczną ilość atrakcji dzięki, którym czas upłynął na rekreacyjnym wypoczynku ( wycieczkach, grach i zabawie). Dzieci powróciły zmęczone ale zadowolone. Koordynacją działań związanych z rekrutacją uczestników jak również ich wyjadem i powrotem zajmował się pracownik socjalny Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Komunikat działu świadczeń rodzinnych w sprawie składania wniosków od 1 sierpnia 2020 r.

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, iż od dnia 01.08.2020 r. dział świadczeń rodzinnych (parter, pokój nr 2) przystąpi do wydawania aktualnych druków oraz przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2020/2021 trwający od 01 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r. wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych będą wydawane i przyjmowane (po uprzednim pobraniu biletu w kolejkomacie) w następujących godzinach:

poniedziałek - od 11.00 do 15.00
wtorek - piątek - od 7.30 do 11.00

Kolonia 2020

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przyznało sześć miejsc dla dzieci z terenu naszej Gminy na wyjazd kolonijny. Dzięki pomocy oragnizatora wypoczynku tj. "Biuro Podróży Metro" we Wrocławiu udało się, aby siedmioro młodych uczestników z naszego terenu mogło wypocząć w Karpaczu. W dniu 15.07.2020r., dzieci wyjechały na kolonię do Karpacza, która potrwa do dnia 28.07.2020r.

Wszystkim uczestnikom życzymy bezpiecznego spędzania czasu polegajacego na zabawie i wypoczynku

Prace społeczenie użyteczne

W od lutego br. trwają Prace Społecznie Użyteczne dzięki, którym zostały uporządkowane miejsca takie jak:

Nowogrodziec:

  • Boisko Orlik, oczyszczenie kostki brukowej z przerastającej roślinności,
  • Cementarz Żołnierzy Radzieckich, prace porządkowe,
  • Kapliczka przy ul. Młyńskiej, prace porządkowe,
  • PSZOK, segregacja odpadów komunalnych,
  • Ludmery, segregacja odpadów,
  • ul.Cisowa, porządkowanie terenu z przerastającej roślinności,
  • teren wokół MGOPS, zamiatanie, zbiórka śmieci
  • prace porządkowe na przystanku przy ul.Kaolinowej

Mediacje

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że prowadzi nieodpłatne MEDIACJE rodzinne i małżeńskie dla mieszkańców Gminy Nowogrodziec, którzy korzystają z pomocy społecznej tutejszego organu.

Czym są mediacje ?

Jak wynika z definicji MEDIACJE, to: metoda rozwiązywania sporów/konfliktów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.

do góry

© 2021 MGOPS Nowogrodziec