Aktualności

Nabór na pracownika socjalnego

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego
dwa wolne etaty

Szczegółowe informacje dotyczące naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 26 października 2018 r. do godziny 12.00 w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, pocztą na adres: Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu przy ul. A. Asnyka 53 (decyduje data doręczenia dokumentów) lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego".

Składanie wniosków na rok szkolny 2018/2019

Stypendia szkolena 2018/2019

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, iż od dnia 01.09.2018 r. są wydawane i przyjmowane wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019 ( I piętro pokój nr 8 ).

Wnioski w sprawie przyznania prawa do stypendium szkolnego należy składać do 17.09.2018 r. w następujących godzinach:
Poniedziałek od 11.00 do 15.00
Wtorek – piątek od 7.30 do 11.00

Wnioski na okres zasiłkowy 2018/2019 - przypominamy

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje o możliwości składania wniosków na okres zasiłkowy 2018/2019 od dnia 1 sierpnia 2018 r.


Od 01.08.2018 r. Dział Świadczeń Rodzinnych (parter, pokój nr 2) przystąpi do przyjmowania wniosków na okres zasiłkowy 2018/2019 na:

- świadczenia rodzinne
- świadczenie wychowawcze (500+)
- świadczenie „Dobry Start" (300+)

Wnioski przyjmowane będą (po uprzedniej rejestracji) w następujących godzinach:

- od 11:00 do 15:00 (każdy poniedziałek);
- od 7:30 do 11:00 (od wtorku do piątku)

Rejestracja dotyczy miesięcy: VIII - X 2018 r.

 

Rejestracja będzie się odbywać osobiście oraz telefonicznie:

Rejestracja osobista będzie możliwa w następujących godzinach:

- poniedziałek: 10:30 – 11:00
- wtorek - piątek: 7:25 – 8:00

Rejestracja telefoniczna będzie możliwa na dany dzień, następny lub z dwudniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu 75 731 60 86
w następujących godzinach:
- poniedziałek- piątek: 8:00 – 10:00

 

Jednocześnie informujemy, że wnioski można również składać on-line (np. za pośrednictwem bankowości elektronicznej i portalu Emp@tia).

XIX Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół

Dnia 01 września br. w Krzeszowie odbyła się XIX Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół. Hasłem, jakie towarzyszyło nam podczas tegorocznej pielgrzymki brzmiało: „Z Maryją dziękujemy za Niepodległą" i nawiązywało do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Spotkanie rozpoczęło się od katechezy wygłoszonej przez ks. Tomasza Filipka, opiekuna duchowego Wspólnoty Osób Niepełnosprawnych im. św. o. Pio z Legnicy.
Kolejnym punktem spotkania był koncert organowy w wykonaniu duetu organowego „Ad Libitum Organ Duo" stworzonego przez studentów Akademii Muzycznych we Wrocławiu i Poznaniu – Sebastiana Kresali i Tomasza Padoła. Muzycy wykonali kilka znanych utworów na 4 ręce i 4 nogi na unikatowym instrumencie Michaela Englera.

Prace społecznie użyteczne 2018

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że realizując prace społecznie użyteczne - mając na uwadze ostatnią nawałnicę z dnia 04.08.2018 r. - wykonano prace porządkowe:

- w parku w Wykrotach oraz

- w parku i na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Nowogrodźcu.

Usunięto duże ilości liści, połamanych gałęzi i piasku. Dodatkowo uprzątnięto teren ze śmieci (plastik i szkło).

Prace społecznie użyteczne 2018

W miesiącu lipcu br. ramach prac społecznie użytecznych realizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu zostały wykonane następujące prace:

prace18-07 01

Nabór na pracownika socjalnego

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego
dwa wolne etaty

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru na stanowisko pracownika socjalnego

 

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godziny 12.00 w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, pocztą na adres: Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu przy ul. A. Asnyka 53 (decyduje data doręczenia dokumentów) lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego".

 

Spotkanie z psychologiem

Od 20.06.2018 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu prowadzony jest cykl spotkań szkoleniowych dla rodzin współpracujących z asystentem rodziny, w których występują trudności opiekuńczo – wychowawcze. W ramach szkolenia przewidziano 5 spotkań, które poprowadzi psycholog p. Edyta Różnicka. Tematyka dopasowana jest do problemów wychowawczych rodzin, na rzecz których Ośrodek świadczy pomoc. Każde spotkanie ma dotyczyć innego zagadnienia, a celem głównym ma być dostarczanie wiedzy na temat prawidłowego wypełniania obowiązków rodziców, budowania więzi oraz zwrócenia uwagi na indywidualne potrzeby dzieci.

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego 2018

Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest efektem wejścia w życie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Celem działania zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego- w obszarze gminy.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Spotkanie sponsorów

W dniu 28 czerwca 2018 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu odbyło się spotkanie Kierownika MGOPS ze sponsorami oraz wolontariuszami, którzy wsparli Ośrodek w organizacji Gminnego Dnia Dziecka. Obecny był również Burmistrz Nowogrodźca - pan Robert Relich.
W trakcie spotkania pokazano prezentację, dokumentującą zabawę dzieci z Gminy Nowogrodziec w dniu 30 maja br. oraz wręczono pamiątkowe dyplomy. Zarówno pani Kierownik – Anna Lityńska, jak i pan Burmistrz – serdecznie podziękowali wszystkim za pomoc, ofiarność i dobre serce, które przyczyniły się do pomnożenia radości dzieci.

Ruszył rządowy program "Dobry Start"

Logo Programu Dobry Start

Prace społecznie użyteczne 2018

1. Sprzątanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowogrodźcu.

Dwóch ludzi sprząta przy kontenerach na odpady

Gminny Dzień Dziecka 2018

W dniu 30 maja 2018 r. po raz kolejny na placu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbył się Gminny Dzień Dziecka.

Spotkanie zostało zorganizowane przy współudziale wielu instytucji tj.: Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Dziennego Pobytu i Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. Swoją pomoc zaoferowali również: funkcjonariusze policji i straży miejskiej z Nowogrodźca, strażacy z Nowogrodźca i Gierałtowa, saperzy z Bolesławca, leśnicy z Nadleśnictwa w Lwówku Śląskim, uczestnicy projektu Prace Społecznie Użyteczne. Ponadto do organizacji imprezy przyczynili się także sponsorzy – lokalni handlowcy, przedstawiciele okolicznych zakładów i ludzie dobrego serca.

„Kosmos w oczach dziecka” - wystawa

W dniu 14 maja 2018 r. w Domu Dziennego Pobytu odbyła się wystawa prac dzieci przedszkolnych z terenu gminy Nowogrodziec w wieku 5-6 lat pod hasłem „Kosmos w oczach dziecka". Seniorzy Domu Dziennego Pobytu mogli obejrzeć rysunki wykonane różnorodną techniką. Po raz kolejny dzieci zaskoczyły seniorów swoją kreatywnością.

Ośrodek będzie nieczynny

Informujemy, że w dniu 01.06.2018 r. (piątek) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu będzie nieczynny.

Za niedogodności przepraszamy.

Informacja na temat Prac Społecznie Użytecznych 2018

W ramach prac społecznie użytecznych realizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu zostały wykonane następujące prace:

Malowanie schodów na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Nowogrodźcu.

Wnioski na okres zasiłkowy 2018/2019 - przypominamy

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu przypomina o konieczności składania wniosków od 1 sierpnia 2018 r., na okres zasiłkowy 2018/2019.

Od 01.08.2018 r. Dział Świadczeń Rodzinnych (parter, pokój nr 2) przystąpi do wydawania aktualnych druków oraz przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2018/2019. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych będą wydawane i przyjmowane (po uprzedniej rejestracji) w następujących godzinach:

Superwizja dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych

W dniu 18 maja 2018 r. w Domu Kultury „PROMYK" w Nowogrodźcu odbyła się Superwizja dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizowana przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu. Superwizję prowadził psycholog pan Piotr Wojanowski z Poznania. Grupa uczestnicząca w Superwizji liczyła 10 osób.

Gminny Dzień Dziecka - zapraszamy!

Kierownik i Pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu wraz z Seniorami z Domu Dziennego Pobytu

zapraszają wszystkie dzieci na wspólną zabawę z okazji Dnia Dziecka

30 maja 2018 r. godzina 11:00

plac przy Domu Dziennego Pobytu

 

Zobacz plakat oraz harmonogram imprezy

Informacja do konkursu na stanowisko pracownika spcjalnego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje. że konkurs na stanowisko Pracownik socjalny – nie został pozytywnie rozstrzygnięty, ponieważ żaden ze zgłoszonych kandydatów nie posiadał wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych.

do góry

© 2022 MGOPS Nowogrodziec