Aktualności

ZABAWA MIKOŁAJKOWA 2017

„CO TO ZA ŚWIĘTY, CO PRZYNOSI NAM PREZENTY,
KIEDY GWIAZDKA JUŻ ZAŚWIECI,
ON OBDARZA WSZYSTKIE DZIECI?"

 

6 grudnia 2017 r. w sali Domu Dziennego Pobytu odbyła się Zabawa Mikołajkowa dla dzieci podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. Dzieci oraz ich rodzice zostali przywitani przez Kierownika Annę Lityńską. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich. Zabawa rozpoczęła się o godz. 12.00, kiedy to do Nowogrodźca przybył pomocnik Św. Mikołaja ze Śnieżynką, którzy w tanecznych rytmach rozbawiali dzieci przy świątecznych piosenkach.

Ośrodek będzie nieczynny

Informujemy, że w dniu 22.12.2017 r. (piątek) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu będzie nieczynny (w zamian za dzień 11 listopada br.)

SZKOLENIE Z ZAKRESU KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

5 grudnia 2017 r. odbyło się zamknięte szkolenie dla pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu z zakresu zmian dokonanych w Kodeksie postępowania administracyjnego. W bieżącym roku nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, przyniosła wiele zmian, które stosuje się do postępowań rozpoczętych po 1 czerwca 2017 r. Obejmują one m.in. ogólne zasady postępowania administracyjnego, przewlekłości proceduralnej, postępowanie wyjaśniające, przepisy dotyczące terminów, doręczeń i odwołań. Szkolenie prowadzone było przez prawnika Panią Teresę Kustra z Gorzowa Wielkopolskiego, wieloletniego pracownika Urzędu Wojewódzkiego oraz członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Zakończenie PAI i PSU

ZAKOŃCZENIE PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA (PAI)

W dniu 28 listopada br. zakończyła się kolejna edycja programu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bolesławcu. Program skierowany był do osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. PAI to innowacyjne narzędzie, które jest połączeniem znanych już i stosowanych prac społecznie użytecznych stanowiących element integracji zawodowej z intensywną integracją społeczną. Celem tego programu jest udzielenie kompleksowego wsparcia uczestnikom. Program składał się z dwóch bloków działań – aktywizacji zawodowej i integracji społecznej. Obejmował 10 osób bezrobotnych. Rozpoczął się od 01 października i trwał przez okres 2 miesięcy.

Pomoc dla potrzebujących w czasie zimy

Mając na względzie zbliżający się okres zimowy 2017/2018 w trosce o dobro osób wymagających pomocy i wsparcia Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu zwraca się z apelem do mieszkańców gminy i miasta Nowogrodziec o zwrócenie szczególnej uwagi na trudną sytuację tych osób, które są narażone na skutki niskich temperatur.

 

Szczególną pomocą powinny być objęte osoby starsze, chore, samotne, niepełnosprawne i bezdomne. Każda niepokojąca sytuacja powinna być przekazana do tutejszego Ośrodka celem podjęcia odpowiednich działań. Właściwa pomoc i zainteresowanie pozwolą przetrwać trudny okres zimy. Dlatego wszyscy musimy być czujni na potrzeby osób, które własnym staraniem nie są w stanie zabezpieczyć podstawowych potrzeb.

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

21.11.2017 r. przypada Dzień Pracownika Socjalnego. Jednak w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu okolicznościowe spotkanie odbyło się 20.11.2017 r. o godzinie 13:00 w Sali Domu Dziennego Pobytu przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Uczestniczyli w nim Burmistrz Nowogrodźca pan Robert Relich, sekretarz pani Iwona Janiec, seniorzy Domu Dziennego Pobytu oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. Pan Burmistrz złożył życzenia.

Zobacz życzenia dla pracowników socjalnych od Burmistrza Nowogrodźca

Zmiana numeru telefonu pogotowia Niebieska Linia

Zmieniony został numer telefonu pogotowia Niebieska Linia 800-12-00-02 i obecnie osoby doznające przemocy oraz świadkowie mogą korzystać z pomocy konsultantów Niebieskiej LiniI bezpłatnie i przez całą dobę.

Ponadto, rozszerzona oferta pogotowia Niebieska Linia obejmuje min.
- konsultacje z wykorzystaniem komunikatora skype także dla osób posługujących się językiem migowym ( pogotowie. Niebieska .Linia) – poniedziałki godzina 13:00-15:00
- konsultacje w języku angielskim – poniedziałki godzina 18:00-22:00
- konsultacje w języku rosyjskim – wtorki godzina 18:00-22:00

Dodatkowo kontynuowane są porady prawne, podejmowane są interwencje w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia klienta. Prowadzona jest baza danych placówek specjalizujących się w pomaganiu osobom doznającym przemocy w rodzinie.

www.niebieskalinia.pl

Dary z Parafii Świętego Marcina

W dniu 13.11.2017 r. otrzymaliśmy dary. Zbiorka prezentów w formie paczek bożonarodzeniowych dla dzieci została zorganizowana przez parafian z Nebelschuetz.

W dniu 06.12.2017 r. podczas zorganizowanej zabawy mikołajkowej dary zostaną przekazane naszym dzieciom. Pomoc otrzymaliśmy za pośrednictwem Stowarzyszenia Południowo – Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego ,,Pogranicze w Lubaniu".

Szkolenie w ramach przeciwdziałania przemocy

„Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy.
Człowiek doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany.
Każdy człowiek doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej."

 

W dniu 10 listopada 2017r. - w Miejsko Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz dla pedagogów, nauczycieli wychowawców. Szkolenie przebiegało w dwóch częściach.

Konferencja „RODZINA BEZ PRZEMOCY”

W dniu 06 listopada 2017 r. w sali „PROMYK" w Nowogrodźcu odbyła się konferencja „RODZINA BEZ PRZEMOCY", zorganizowana przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu przy udziale Burmistrza Nowogrodźca.

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego - dwa wolne etaty

 

Szczegółowa treść ogłoszenie o naborze (format PDF, rozmiar 78KB)

Informacja na temat Prac Społecznie Użytecznych - 2017

W ramach zwykłych Prac Społecznie Użytecznych realizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu w okresie od 1 marca 2017 roku zostały wykonane następujące prace:

Dzień Seniora

W dniu 3 października 2017 r. w Domu Dziennego Pobytu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu odbyło się spotkanie okolicznościowe pn. "Dzień Seniora". Rangę uroczystości podnieśli i zaszczycili nas swoją obecnością: Burmistrz Nowogrodźca pan Robert Relich, przedstawiciele Miejsko Gminnego Koła ZBOWiD - pan Józef Komar, pan Edward Braszka i pani Zofia Bokszańska, oraz pracownicy MGOPS w Nowogrodźcu.

Program Aktywizacja i Integracja

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że prowadzi drugą formę aktywizacji osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznych.

W dniu 02 października 2017 r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu odbyło się spotkanie rozpoczynające Program Aktywizacja i Integracja. Spotkaniu przewodniczyła Anna Lityńska. Wzięli w nim udział uczestnicy programu - osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bolesławcu, mające III profil pomocy, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, oraz pani Krystyna Rojek z Powiatowego Urzędu Pracy.

Spotkanie w sprawie bezdomnych

W dniu 27 września 2017 r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu odbyło się spotkanie pracowników socjalnych Ośrodka, asystentów rodziny, Policji, Straży Miejskiej oraz sołtysów. Tematem spotkania było zabezpieczenie osób przed trudnymi warunkami zimowymi. Szczególną troską objęto osoby bezdomne, starsze oraz niepełnosprawne.

Zbiórka na rzecz Laury Jadach

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że w dniach od 25 września do 4 października 2017 r. w siedzibie Ośrodka przy ul. A. Asnyka 53 (sala konferencyjna na I piętrze) odbędzie się sprzedaż przedmiotów pozyskanych od darczyńców na rzecz Laury Jadach.

Wszystkich zainteresowanych włączeniem się w pomoc serdecznie zapraszamy.

XVIII Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół

Dnia 02 września br. w Krzeszowie odbyła się XVIII Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół.

Ponad stuosobowa grupa mieszkańców Gminy Nowogrodziec uczestniczyła w liturgii. Eucharystii przewodniczył bp Zbigniew Kiernikowski, ordynariusz diecezji legnickiej. Przy ołtarzu stanęli też m.in. bp Marek Mendyk, ks. Robert Serafin, dyrektor Caritas Diecezji Legnickiej, a także kapłani służący osobom niepełnosprawnym na co dzień.

Zbiórka na leczenie Laury

Podczas Dni Gminy i Miasta pn." V Jarmark Garncarski „Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą" w dniach 5 -6 sierpnia br. przeprowadzono zbiórkę publiczną na rzecz Laury Jadach.
Akcję przeprowadzili pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wspólnie z Seniorami Domu Dziennego Pobytu i Młodzieżową Radą Miasta. Ogółęm zebrano kwotę 1 833,37 zł oraz 90 forintów. Dodatkowo dzięki licytacji obrazów ofiarowanych przez miejscowych artystów pozyskano kwoty 800,00 zł. W akcję włączył się także Tyberiusz Kowalczyk – gość specjalny V Jarmarku Garncarskiego.

Laura została w tym roku zakwalifikowana na leczenie komórkami macierzystymi, które jest szansą na poprawę stanu zdrowia.

Wszystkim zaangażowanym w prowadzoną akcję oraz darczyńcom składamy serdeczne podziękowanie.

Terminy składania wniosków - świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze

ZR – data złożenia ZR – data wydania decyzji „R.500 +” - data złożenia „R.500 +” – data wydania decyzji
do 31 sierpnia (VIII) do 30 listopada (XI) do 31 sierpnia (VIII) do 31 października (X)
od 01 września do 31 października (IX-X) do 31 grudnia (XII) od 01 do 30 września (IX) do 30 listopada (XI)
od 01 listopada od 31 grudnia (XI-XII) do 28/29 lutego (II) od 01 do 31 października (X) do 31 grudnia (XII)
od 01 do 30 listopada (XI) do 31 stycznia (I)
od 01 grudnia do 31 stycznia (XII - I) do 28/29 lutego (II)

Składanie wniosków na rok szkolny 2017/2018

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, iż od dnia 01.09.2017 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018 ( I piętro pokój nr 8 )

Wnioski w sprawie przyznania prawa do stypendium szkolnego będą wydawane i przyjmowane od 01.09.2017 do 15.09.2017 w następujących godzinach:

Poniedziałek od 11.00 do 15.00

Wtorek – piątek od 7.30 do 11.00

do góry

© 2021 MGOPS Nowogrodziec