Aktualności

XVIII Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół

Dnia 02 września br. w Krzeszowie odbyła się XVIII Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół.

Ponad stuosobowa grupa mieszkańców Gminy Nowogrodziec uczestniczyła w liturgii. Eucharystii przewodniczył bp Zbigniew Kiernikowski, ordynariusz diecezji legnickiej. Przy ołtarzu stanęli też m.in. bp Marek Mendyk, ks. Robert Serafin, dyrektor Caritas Diecezji Legnickiej, a także kapłani służący osobom niepełnosprawnym na co dzień.

Zbiórka na leczenie Laury

Podczas Dni Gminy i Miasta pn." V Jarmark Garncarski „Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą" w dniach 5 -6 sierpnia br. przeprowadzono zbiórkę publiczną na rzecz Laury Jadach.
Akcję przeprowadzili pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wspólnie z Seniorami Domu Dziennego Pobytu i Młodzieżową Radą Miasta. Ogółęm zebrano kwotę 1 833,37 zł oraz 90 forintów. Dodatkowo dzięki licytacji obrazów ofiarowanych przez miejscowych artystów pozyskano kwoty 800,00 zł. W akcję włączył się także Tyberiusz Kowalczyk – gość specjalny V Jarmarku Garncarskiego.

Laura została w tym roku zakwalifikowana na leczenie komórkami macierzystymi, które jest szansą na poprawę stanu zdrowia.

Wszystkim zaangażowanym w prowadzoną akcję oraz darczyńcom składamy serdeczne podziękowanie.

Terminy składania wniosków - świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze

ZR – data złożenia ZR – data wydania decyzji „R.500 +” - data złożenia „R.500 +” – data wydania decyzji
do 31 sierpnia (VIII) do 30 listopada (XI) do 31 sierpnia (VIII) do 31 października (X)
od 01 września do 31 października (IX-X) do 31 grudnia (XII) od 01 do 30 września (IX) do 30 listopada (XI)
od 01 listopada od 31 grudnia (XI-XII) do 28/29 lutego (II) od 01 do 31 października (X) do 31 grudnia (XII)
od 01 do 30 listopada (XI) do 31 stycznia (I)
od 01 grudnia do 31 stycznia (XII - I) do 28/29 lutego (II)

Składanie wniosków na rok szkolny 2017/2018

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, iż od dnia 01.09.2017 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018 ( I piętro pokój nr 8 )

Wnioski w sprawie przyznania prawa do stypendium szkolnego będą wydawane i przyjmowane od 01.09.2017 do 15.09.2017 w następujących godzinach:

Poniedziałek od 11.00 do 15.00

Wtorek – piątek od 7.30 do 11.00

Nieczynny ośrodek

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2017 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu będzie nieczynny.

 

Za niedogodności przepraszamy.

Wyniki zbiórki na rzecz Laury

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje że, podczas zorganizowanej zbiórki publicznej na rzecz Laury Jadach w trakcie obchodów Dni Nowogrodźca – V Jarmark Garncarski „Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą” w dniach 5-6 sierpnia br. zebrano kwotę 1 833,37 zł oraz 90 forintów. Kwesta do puszek została przeprowadzona przez Młodzieżową Radę której opiekunem jest pani Joanna Czerniawska. Dodatkowo zorganizowane licytacje obrazów ofiarowanych przez miejscowych artystów przyczyniły się do pozyskania kwoty 800 zł.

Ponadto w dniu 13 sierpnia pozyskano kwotę 50 zł co daje łącznie kwotę 2 683,77 zł oraz 90 forintów.

Laura została w tym roku zakwalifikowana na leczenie komórkami macierzystymi, które jest szansą na poprawę stanu zdrowia.

Składanie wniosków od 1 sierpnia 2017 r. na okres świadczeniowy 2017/2018

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, iż od dnia 01.08.2017r. Dział Funduszu Alimentacyjnego (I piętro, pokój nr 8) przystąpi do wydawania aktualnych druków oraz przyjmowania wniosków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2017/2018. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą wydawane i przyjmowane w następujących godzinach:

Poniedziałek - od 11:00 do 15:00
Wtorek - Piątek - od 7:30 do 11:00

Konkurs na stanowisko Pracownika Socjalnego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodżcu ogłasza konkurs na
stanowisko Pracownika Socjalnego

 

Ogłoszenie (format PDF, rozmiar 103KB)

Składanie wniosków od 1 sierpnia 2017 r. na okres zasiłkowy 2017/2018

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, iż od dnia 01.08.2017 r. Dział Świadczeń Rodzinnych (parter, pokój nr 2) przystąpi do wydawania aktualnych druków oraz przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2017/2018. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych będą wydawane i przyjmowane (po uprzedniej rejestracji) w następujących godzinach:

Poniedziałek - od 11:00 do 15:00
Wtorek - Piątek - od 7:30 do 11:00

Sposób składania wniosków o zasiłki rodzinne 2017/2018

dotyczy m-cy: VIII - X 2017 r.

Wnioski będą przyjmowane codziennie w następujących godzinach:

od 11:00 do 15:15 (każdy poniedziałek);

od 7:30 do 11:00 (od wtorku do piątku)

po uprzedniej rejestracji w sekretariacie ośrodka.

Nieczynny ośrodek

Dnia 16 czerwca 2017 r. (piątek) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu będzie nieczynny.

Za niedogodności przepraszamy.

Dzień Dziecka 2017

W dniu 01 czerwca 2017r. po raz kolejny na placu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbył się Gminny Dzień Dziecka.

Ośrodek nieczynny

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02 maja 2017 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu będzie NIECZYNNY.

Za niedogodności przepraszamy

Znajdź Pomoc.pl

Fundacja „Znajdź Pomoc" ma na celu prowadzenie Ogólnopolskiego Portalu Wsparcia ZnajdźPomoc.pl. Portal ten ma służyć wszystkim osobom (chorym, niepełnosprawnym, znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej) i pozwolić na szybkie znalezienie pomocy w konkretnym obszarze.

Zobacz plakat z informacjami dotyczącymi akcji "Znajdź Pomoc" (format PDF, rozmiar 188 KB)

Zmiana godzin pracy ośrodka

Dnia 14 kwietnia 2017r. (piątek) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu będzie czynny do godz. 13:00.

Za niedogodności przepraszamy.

Prace społecznie użyteczne 2017

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE  to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną na rzecz społeczności lokalnej.

Zaproszenie do złożenia oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze II

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu zaprasza do składania ofert na zadanie pt. "Świadczenie usług opieki opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi."

Poznaj szczegóły zaproszenia (format PDF, rozmiar 1,38 MB)

Załaczniki do zaproszenia (format PDF, rozmiar 73 KB)

Ofertę należy składać do 09.03.2017 do godziny 15:00 w MGOPS w Nowogrodźcu.

Wyniki naboru na stanowisko Pracownika Socjalnego

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracownika socjalnego nie wyłoniono osoby spełniającej wymogi formalne.

Do siedziby Ośrodka w ustalonym terminie wpłynęła jedna oferta. Kandydatka na pracownika nie posiadała kwalifikacji zawodowych określonych w art. 116 oraz 156 Ustawy o Pomocy Społecznej (Dz.U. z 2016r. poz. 930).

Konkurs na stanowisko Pracownika Socjalnego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodżcu ogłasza konkurs na
stanowisko Pracownika Socjalnego

Opłatek dla osób niepełnosprawnych

W dniu 04 stycznie odbyło się XVII spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych powiatu bolesławieckiego. Spotkanie charakteryzuje się uroczystą Mszą Świętą, występami artystycznym przygotowanymi przez osoby niepełnosprawne, a także wspólnym poczęstunkiem. Dodatkowo można było podziwiać prace artystyczne przygotowane przez uczestników. Gmina Nowogrodziec może pochwalić się przygotowaną przez osoby niepełnosprawne przepiękną wystawą o tematyce bożonarodzeniowej.

do góry

© 2023 MGOPS Nowogrodziec