Aktualności

XVI Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych

5 września 2015 r. odbyła się XVI Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Z terenu naszej gminy w tym wyjątkowym spotkaniu wzięło udział blisko 100 osób.

Zobacz zdjęcia...

XVI Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół

Osoby zainteresowane udziałem w pielgrzymce proszone są o zgłoszenie telefoniczne pod nr 75 731 63 79 do dnia 24.08.2015 r.

 Zobacz program... (format PDF, rozmiar 4,68MB)

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 sierpnia 2015 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu będzie NIECZYNNY.

Jest to dzień wolny za święto przypadające w sobotę 15.08.2015 r.

Za niedogodności przepraszamy.

 

Wyjazd dzieci na kolonię

W dniu 06 lipca br. ośmioro dzieci z terenu gminy Nowogrodziec wzięło udział w bezpłatnych koloniach letnich organizowanych przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

 

Miejscem wypoczynku dzieci była nadmorska miejscowość Łazy. Po dwutygodniowym pobycie nad morzem dzieci powróciły z kolonii. Zadowolone buzie świadczyły o mile spędzonym czasie.

Zobacz zdjęcia...

Pomoc dot. dożywiania dzieci w szkołach oraz stypendiów szkolnych - składanie wniosków

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGRODŹCU

ZAPRASZA ZAINTERESOWANE OSOBY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA:

 

  1. Dożywianie dzieci w szkołach w roku szkolnym 2015/2016. Jednocześnie przypominamy, że im wcześniej zostaną złożone wnioski, tym prędzej dzieci zostaną objęte pomocą. Staramy się aby zaraz po 1 września jak najwięcej dzieci mogło skorzystać z ciepłych posiłków.
  2. Pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne ) na rok 2015/2016 w nieprzekraczalnym terminie od 15 sierpnia do 15 września2015r. Wnioski należy pobierać i składać w pokoju nr 8 na piętrze budynku.

 

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego i asystenta rodziny - bezskuteczność konkursu

Zobacz informację o bezskuteczności konkursu na stanowisko pracownika socjalnego i asystenta rodziny.

Dzień Dziecka - 2015.06.01

1 czerwca br. o godz. 11:00 na placu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu rozpoczęła się kolejna impreza dla dzieci. Zebranych przywitał Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich a dzieciom w dniu ich święta złożył życzenia „ zdrowia, radości i spełnienia wszystkich dziecięcych marzeń”. Razem z nami była Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Pani Antonina Szelechowicz, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu Pani Eliza Szwed, Dyrektor Szkoły Podstawowej Pan Władysław Tomaszewski.

Zobacz zdjęcia...

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska pracownika socjalnego

 

Wymagania dotyczące naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Załącznik do ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

ogłasza nabór na wolne stanowisko asystent rodziny

 

Wymagania dotyczące naboru na stanowisko asystenta rodziny

Jubileusz 25-lecia MGOPS

W dniu 26 kwietnia 2015 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu obchodził 25-lecie swojej działalności. Z okazji jubileuszu w sali Domu Dziennego Pobytu 28 kwietnia br. odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli: pracownicy, przedstawiciele Samorządu – Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, Skarbnik Irena Johna-Rudko, Sekretarz Kazimierz Orlef i seniorzy Domu Dziennego Pobytu.

Zobacz galerię...

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego - kandydaci

Zobacz szczegóły ogłoszenia dotyczącego naboru na stanowisko pracownika socjalnego.

Nabór na stanowisko asystenta rodziny - kandydaci

Zobacz szczegóły ogłoszenia dotyczącego naboru na stanowisko asystenta rodziny.

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

ogłasza nabór na wolne stanowisko asystent rodziny

 

Wymagania dotyczące naboru na stanowisko asystenta rodziny

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego

 

Wymagania dotyczące naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Załącznik do ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Spotkanie Wielkanocne

1 kwietnia br. w Domu Dziennego Pobytu odbyło się Spotkanie Wielkanocne dla pensjonariuszy, zaproszonych gości i pracowników MGOPS w Nowogrodźcu. Ksiądz Dziekan Krzysztof Słabicki poprowadził modlitwę, poczym poświęcił pokarmy. Sekretarz Kazimierz Orlef i Skarbnik Irena Johna-Rudko, którzy reprezentowali Urząd Miejski w Nowogrodźcu, złożyli życzenia podopiecznym DDP.

Zobacz galerię...

Ulgi Podatkowe

Przy współpracy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu w Nowogrodźcu z Sołtysem Panem Stanisławem Kowalikiem Zorganizowane zostało w sali Domu Dziennego Pobytu spotkanie z Panią Katarzyną Kunaszko z Urzędu Skarbowego w Bolesławcu.

Tematem spotkania były ulgi podatkowe. Uczestniczyło w nim ponad 50 osób.

 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Określa misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować społeczne skutki kwestii społecznych. Obecnie czynione są starania dotyczące opracowania tego dokumentu. W  pracach  warsztatowych udział wzięli: Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, Sekretarz Kazimierz Orlef - przedstawiciele samorządu lokalnego, oświaty,rynku pracy, policji, straży miejskiej, ochrony zdrowia, sądownictwa i pomocy społecznej.

Prace społecznie użyteczne - spotkanie organizacyjne

W dniu 6 marca br. w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu odbyło się spotkanie organizacyjne dla uczestników projektu socjalnego pn. „Pomożesz sobie pomożesz środowisku”. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Ośrodka Pomocy, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury  Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu Dariusz Jancelewicz i osoby skierowane do prac społecznie użytecznych. Osobą prowadzącą spotkanie była Kierownik MGOPS Anna Lityńska.

Uczestnicy zapoznali się z projektem i zasadami wykonywania prac. Na koniec spotkania Pan Krzysztof Harc przeprowadził szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.


Wykonywanie prac rozpocznie się 9 marca i będzie trwało do 30 listopada 2015 r.

 

IV Rocznica Domu Dziennego Pobytu

25 lutego 2015 r. świętowaliśmy czwartą rocznicę powstania tej placówki. Dom Dziennego Pobytu dla wielu jest miejscem nie tylko spotkań lecz także szansą na rehabilitację oraz rozwijanie talentów plastycznych, muzycznych i kulinarnych.
„To Wy jesteście sercem tego Domu, tworzycie wspaniałą atmosferę, dzięki temu nasz Dom żyje i cały czas coś konstruktywnego w nim się dzieje” - mówiła Kierownik MGOPS Anna Lityńska.
Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podkreślił że, godny uznania jest optymizm, aktywna  postawa Seniorów związana z odpowiedzialnością i poszanowaniem wartości , służy jako przykład dla młodzieży.
Pan Krzysztof Kawałko przypomniał moment otwarcia Domu Dziennego Pobytu i wydarzenia jakie miały miejsce w minionym roku.

Seniorom złożono życzenia by pogoda ducha i serdeczny uśmiech towarzyszyły im codziennie.

Zobacz zdjęcia...

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

" Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków w postaci jednodaniowych obiadów dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów Gminy Nowogrodziec"

 

    Zobacz szczegóły...

      do góry

      © 2022 MGOPS Nowogrodziec