Aktualności

Pomoc dla Bośni i Hercegowiny

Drodzy Mieszkańcy Gminy Nowogrodziec!

W związku z prowadzoną zbiórką publiczną na rzecz mieszkańców Bośni i Hercegowiny poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi, zwracamy się z prośbą o wsparcie w formie przekazywania art. chemicznych i kosmetyków do koszy umieszczonych w sklepach na terenie gminy Nowogrodziec.

Dodatkowo u Sołtysów w poszczególnych miejscowościach  można nabyć "cegiełki", z których dochód będzie przekazany na rzecz powodzian.

Termin przeprowadzenia zbiórki od 11 do 25 czerwca 2014r.

Za okazaną  pomoc serdecznie dziękujemy.

Gminny Dzień Dziecka

W poniedziałek tj. 2 czerwca 2014r. odbył się Gminny Dzień Dziecka w Nowogrodźcu współorganizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkołę Podstawową w Nowogrodźcu oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu pod patronatem Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha.

Szkolenie „Jak opiekować się osobą starszą w domu? - aspekt praktyczny”

27 mają 2014 r. w sali konferencyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu odbyło się szkolenie, które obejmowało następujące zagadnienia:

  • Proces starzenia się człowieka
  • Główne problemy związane z zapewnieniem osobom starszym opieki w domu oraz sposoby ich rozwiązywania
  • Metody skutecznej pielęgnacji
  •  Zasady minimalizowania dolegliwości bólowych związanych z procesem starzenia się organizmu ludzkiego
  • Metody wspomagające opiekunow w organizacji dnia osoby niesamodzielnej
  • Opiekun osoby starszej – skutki psychologiczne i fizyczne długotrwałej opieki nad bliskimi
  • Przeciwdziałanie tzw. zjawisku wypalenia u opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych.

Gminny Dzień Dziecka - zaproszenie

W poniedziałek tj. 2 czerwca br. na placu przy Miejsko Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Nowogrodźcu odbędzie się spotkanie dla dzieci z całej gminy

Gminny Dzień dziecka - zobacz szczegóły

Zapraszamy wszystkie dzieci !!!

Prace społecznie użyteczne - „Pomożesz sobie, pomożesz środowisku”

Prace społecznie użyteczne wykonane w miesiącu maju 2014 r.

1. Porządkowanie cmentarza żołnierzy radzieckich w Nowogrodźcu Urząd Miejski w Nowogrodźcu zakupił białą farbę, którą pomalowane zostały nagrobki oraz podmurówka prowadząca do cmentarza. Na wieży pomalowane zostały drzwi, które wcześniej szpeciły nieocenzurowanymi napisami. Pomimo systematycznie wykonywanych prac porządkowych, miejsce to jest systematycznie zaśmiecane szczególnie po weekendach.

Wypłata zasiłków dla opiekunów

W dniu 30 kwietnia 2014 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw, pozycja 567 Ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Zasiłek dla opiekuna w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

W dniu 30 kwietnia 2014 opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2014 r., pozycja 559 ustawę z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zmianie ulega wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650) to jest świadczenia przysługującego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Dzień Dziecka

dzien dziecka 2014

 

Prace społecznie użyteczne - „Pomożesz sobie, pomożesz środowisku”

Prace społecznie użyteczne wykonane w miesiącu kwietniu 2014 r.

1. Posprzątano okolice CPN w Wykrotach przy trasie zgorzeleckiej gdzie było bardzo dużo butelek szklanych, plastikowych, puszek oraz części samochodowych. Śmieci były nagromadzone od wielu lat. Nazbierano 10 worków odpadów, które przy współpracy z Hydro - Tech zostały przewiezione do oczyszczalni w Nowogrodźcu.

 

Ośrodek nieczynny

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2014 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu będzie NIECZYNNY.

Za niedogodności przepraszamy.

Godziny otwarcia ośrodka

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2014 r. (Wielki Piątek) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu będzie czynny od 7:15 do 11:30.

Za niedogodności przepraszamy.

Prace społecznie użyteczne - „Pomożesz sobie, pomożesz środowisku”

6 – 7 marca 2014 r.

W ramach wykonywanych prac uporządkowany został teren przy przystanku autobusowym przy Gimnazjum w Wykrotach oraz teren przy budynku Straży Pożarnej w Wykrotach, gdzie znajdują się LUDMERY. Mieszkańcy pozostawiają przywiezione odpady obok pojemników. Miejsce to było bardzo brudne. Obecnie jest uporządkowane.

Kontrakt socjalny - warsztaty

W dniu 04 marca 2014 r. na sali Domu Dziennego Pobytu w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu odbyły się warsztaty pn. „Kontrakt socjalny w praktyce”. Uczestnikami warsztatów byli pracownicy socjalni z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, Lwówka Śląskiego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Lubania Śląskiego. Ogółem w szkoleniu uczestniczyło 21 osób. Szkolenie prowadziła Pani Aurelia Włoch.

Kontrakt socjalny - szkolenie

Kontrakt socjalny to umowa zawarta pomiędzy beneficjentem pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym w której strony zobowiązuja się do wykonywania określonych działań, niezbędnych dla osiągnięcia określonych celów, wziązanych z przezwyciężeniem trudnej sytuacji życiowej beneficjenta pomocy społecznej.

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

Prokurator Rejonowy w Bolesławcu informuje, że w ramach obchodów "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu oraz przedstawiciele podmiotów zajmujących się niesieniem pomocy ofiarom przestępstw w dniach od 24 lutego 2014r. do 28 lutego 2014r. w godz. 10.00 - 15.00 w Prokuraturze Rejonowej w Bolesławcu, będą udzielali informacji o uprawnieniach osobom pokrzywdzonym przestępstwem (w tym informacji prawnych).

Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu mieści się przy ul. B. Chrobrego 5, tel. (75) 64 41 720.

Rodzicielstwo zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu
zaprasza na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

rodzicielstwo zastepcze

Szczegóły dotyczące naboru na szkolenie.

 

XIV Spotkanie Opłatkowe

25 stycznia br. (sobota) odbyło się kolejne XIV integracyjne spotkanie opłatkowe dla osób niepełnosprawnych w Bolesławcu. Pod przewodnictwem delegata Biskupa Legnickiego księdza doktora Jarosława Kowalczyka została odprawiona uroczysta msza św. W procesji z darami ołtarza szedł, mieszkaniec naszej gminy Sławomir Niedźwiedziuk. Później nastąpiło łamanie się opłatkiem i składanie życzeń. Przygotowane zostały jasełka, występy artystyczne oraz wspólne śpiewanie kolęd. Tradycyjnie zorganizowano poczęstunek był nim dobry bigos i domowe ciasto. Wszystkich uczestników uroczystości było około tysiąca osób. Z naszej gminy wyjechało dwa autobusy oraz osoby które dojechały indywidualnie własnym środkiem transportu - 140 osób. Osobom niepełnosprawnym towarzyszył Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej Anna Lityńska oraz pracownicy socjalni: Aneta Izba, Krzysztof Harc, Sebastian Zaremba, Piotr Trzebunia. Uczestnicy na zakończenie spotkania otrzymali paczki ze słodyczami ufundowane przez gminę oraz gadżety z logo gminy.

Spotkanie było okazją do rozmów z osobami, które od wielu już lat spotykają się podczas corocznej uroczystości.

Panowała miła, serdeczna atmosfera.

ŻYCZENIA NOWOROCZNE

Szczęścia i pomyślności w każdym dniu NOWEGO 2014 Roku życzy Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Lityńska

do góry

© 2022 MGOPS Nowogrodziec