Aktualności

Konferencja "Rodzina bez Przemocy" 2019

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu zorganizował konferencję pn.: "RODZINA BEZ PRZEMOCY", która odbyła się w dniu 16.09.2019 r., w sali " PROMYK" przy ulicy Rynek w Nowogrodźcu.

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Anna Lityńska przywitała licznych zaproszonych gości wśród których byli m.in.:

Burmistrz Nowogrodźca pan Robert Relich, pani Iwona Tur - pracownik Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz wieloletni kurator zawodowy, pan Łukasz Izydorczyk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, pani Marta Kaziów – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego przy MGOPS w Lwówku Śląskim, pani Sylwia Czuchajda – Chołost – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, pani Lidia Kowalczyk – pedagog z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bolesławcu, pan Rafał Kurz – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Nowogrodźcu, Straż Miejska z Nowogrodźca oraz dyrektorzy szkół, sołtysi, radni, pedagodzy, nauczyciele i inne osoby zainteresowane.

Prelegenci poruszyli następujące tematy:

  • Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy;
  • Działania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lwówku Śląskim;
  • Interewncja kryzysowa na przykladzie PCPR w Bolesławcu;
  • Działania kuratora sądowego w profilaktyce przemocy w rodzinie;
  • Sytuacja dziecka w rodzinie z przemocą;
  • Działa profilaktyczne Policji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.

Konferencja miała na celu uświadomienie, że przemoc jest zjawiskiem zagrażającym prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny oraz jej stabilności. Prelegenci jednogłośnie podkreślili, że aby zapobiegać tym negatywnym zjawiskom istotne jest zwiększenie integracji działań i pogłębienie wzajemnej współpracy podmiotów pracujących z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy w rodzinie. Podczas konferencji była upowszechniana wiedza o instytucjach i specjalistach pracujących na terenie gminy i powiatu, tworzących lokalną sieć współpracy.

Uczestnikom spotkania zostały udostępnione ulotki i broszury, dotyczące przeciwdziałania przemocy.

 

 Konferencja "rodzina bez przemocy" 2019 01

Konferencja "rodzina bez przemocy" 2019 02

Konferencja "rodzina bez przemocy" 2019 03

Konferencja "rodzina bez przemocy" 2019 04

Procedura interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci w ramach projektu "rodzina bez przemocy" 2019 05

Broszura informacyjna dotycząca projektu "rodzina bez przemocy" 2019 06

do góry

© 2023 MGOPS Nowogrodziec