Aktualności

Dzień Seniora w Lubaniu

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Lubaniu zaprosił pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na uroczystość Dnia Seniora, która odbyła się dnia 16.10.2019r.
Delegację stanowiły: Dorota Izydorczyk, Barbara Wolska, Katarzyna Nowak, które reprezentowały Ośrodek na Święcie Seniorów, uroczystość zorganizowana została w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu. Spotkanie miało charakter integracyjny było okazją do rozmów i wspólnej zabawy. Uczestniczyło w nim ponad 150 osób. Wśród zaproszonych gości był m. in.: Wójt Gminy Lubań i Z-ca Burmistrza Lubania oraz przedstawiciele instytucji współpracujących.

Wydarzenie odbyło się w miłej atmosferze, wśród wspomnień i ciepłych życzeniach oraz wspólnych tańców.

Prezes PKPS oddział w Lubaniu wraz ze współpracownikami liczy na dalszą współpracę z tutejszym Ośrodkiem i podkreśla jak istotne jest jej kontynuowanie w kontekście przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz udzielania wsparcia społecznego.

dzien-seniora-luban2019-01

 dzien-seniora-luban201902

dzien-seniora-luban201903

dzien-seniora-luban201904 

 

do góry

© 2023 MGOPS Nowogrodziec