Aktualności

Warsztaty rozwojowe

Na przełomie października i listopada 2019 r., Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził cykl warszatów rozwojowych dla chętnych beneficjentów tutejszego Ośrodka, których celem było:

• nabywanie kompetencji społecznych,
• nabycie zdolności w zakresie określania celów życiowych,
• odnajdywania skutecznych sposobów panowania nad emocjami w sytuacjach stresowych,
• budowanie samooceny,
• umiejętność komunikowania się z innymi,
• wzmacnianie własnej wartości,
• trening asertywności.

Warsztaty składały się z 4 spotkań, z których każde trwało po 3 godziny, cały program poszerzał wiedzę z zakresu pozytywnych postaw i zachowań, gdyż to własnie rozwój jest podstawą funkcjonowania człowieka. Z informacji zwrotnych od uczestników wynika, że wiedza i umiejętności nabyte podczas spotkań w dużej mierze mogą przyczynić się do polepszenia jakości ich życia.

warsztaty-rozwojowe2019 01

warsztaty-rozwojowe2019 02

 

do góry

© 2023 MGOPS Nowogrodziec