Aktualności

Bezdomni - spotkanie

W dniu 28 października 2019 r. o godzinie 09:00 w sali Domu Dziennego Pobytu w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu odbyło się spotkanie pracowników socjalnych, asystentów rodziny, Policji, Straży Miejskiej oraz sołtysów. Tematem spotkania było zabezpieczenie osób przed trudnymi warunkami zimowymi z Gminy Nowogrodziec. Szczególną troską objęto osoby bezdomne, starsze oraz niepełnosprawne.

Ustalono zasady systematycznego i bieżącego informowania poszczególnych instytucji o występujących zagrożeniach. Celem spotkania była organizacja zadań i obowiązków poszczególnych służb z związku z nadchodzącą zimą oraz ustalenie form pomocy osobom potrzebującym. Spotkanie poprowadziła Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Anna Lityńska.

Ponadto Pan Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Robert Adaszewski udzielił informacji dotyczącej funkcjonowania nowopowstałego Domu Opieki Specjalistycznej i Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w Nowogrodźcu przy ul. Cichej 4.

spotkanie-zima2019 01

spotkanie-zima2019 02

spotkanie-zima2019 03

 

do góry

© 2023 MGOPS Nowogrodziec