Aktualności

„Posiłek w szkole i domu"

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje:
Zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023 można pobierać i składać wnioski o przyznanie dożywiania w szkole na rok szkolny 2019/2020.

 

Kryterium uprawniające do pomocy w formie dożywiania zgodnie z Uchwałą Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zasad zwrotu wydatków i udzielania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, wynosi:

- do 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej

 

Zgodnie z Uchwałą Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków i udzielania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, kryterium dochodowe wynosi:

- do 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej

do góry

© 2023 MGOPS Nowogrodziec