Aktualności

Zakończenie programu Prac Społecznie Użytecznych

W dniu 28.11.2019 r., w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej miało miejsce uroczyste zakończenie programu Prac Społecznie Użytecznych, które poprowadziła pani Kierownik Anna Lityńska. Wśród zaproszonych gości był zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracu Pan Radosław Palczewski, Naczelnik Wydziału Komunalnego Pan Stanisław Żółtański, podopieczni wykonujący prace i pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka.

Celem programu było:

 • aktywizacja klientów pomocy społecznej,
 • pozyskanie własnego źródła dochodu,
 • poprawa jakości życia mieszkańców,
 • poprawa wizerunku poszczególnych miejscowości i gminy,
 • działania na rzecz ochrony środowiska,
 • usługi opiekuńcze,
 • aktywny udział w życiu społecznym

 

Dwanaście osób czynnie i aktywnie przez 9 miesięcy przepracowało łącznie 3568 godzin, prace wykonywne były na terenie Gminy Nowogrodziec w formie:

 • porządkowania ternów wokół Cmentarza Żołnierzy Radzieckich,
 • uprzątniecia terenu wokół PSZOK-u,
 • zamiatania chodników w Nowogrodzću, Zebrzydowej, Gościszowie, Parzycach, Wykrotach,
 • sprawowania usług opiekuńczych,
 • utrzymania czystości przy ludmerach na skrzyżowaniu przy ulicy Ansyka jak również Parku w Wykrotach,
 • odmalowanie pomieszczeń w Domu Dziennego Pobytu oraz w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
 • pomoc przy imprezach okolicznościowych,
 • utrzymanie czystości przy przystankach autobusowych, placach zabaw, i innych miesc.

 

Za zaangażownie i czas dziękujemy wszystkim uczestnikom programu.

podziekowania

prace2019-11-01

prace2019-11-02

prace2019-11-03

 

do góry

© 2023 MGOPS Nowogrodziec