Aktualności

Prace społecznie użyteczne - spotkanie organizacyjne

W dniu 6 marca br. w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu odbyło się spotkanie organizacyjne dla uczestników projektu socjalnego pn. „Pomożesz sobie pomożesz środowisku”. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Ośrodka Pomocy, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury  Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu Dariusz Jancelewicz i osoby skierowane do prac społecznie użytecznych. Osobą prowadzącą spotkanie była Kierownik MGOPS Anna Lityńska.

Uczestnicy zapoznali się z projektem i zasadami wykonywania prac. Na koniec spotkania Pan Krzysztof Harc przeprowadził szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.


Wykonywanie prac rozpocznie się 9 marca i będzie trwało do 30 listopada 2015 r.

 

IV Rocznica Domu Dziennego Pobytu

25 lutego 2015 r. świętowaliśmy czwartą rocznicę powstania tej placówki. Dom Dziennego Pobytu dla wielu jest miejscem nie tylko spotkań lecz także szansą na rehabilitację oraz rozwijanie talentów plastycznych, muzycznych i kulinarnych.
„To Wy jesteście sercem tego Domu, tworzycie wspaniałą atmosferę, dzięki temu nasz Dom żyje i cały czas coś konstruktywnego w nim się dzieje” - mówiła Kierownik MGOPS Anna Lityńska.
Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podkreślił że, godny uznania jest optymizm, aktywna  postawa Seniorów związana z odpowiedzialnością i poszanowaniem wartości , służy jako przykład dla młodzieży.
Pan Krzysztof Kawałko przypomniał moment otwarcia Domu Dziennego Pobytu i wydarzenia jakie miały miejsce w minionym roku.

Seniorom złożono życzenia by pogoda ducha i serdeczny uśmiech towarzyszyły im codziennie.

Zobacz zdjęcia...

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

" Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków w postaci jednodaniowych obiadów dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów Gminy Nowogrodziec"

 

  Zobacz szczegóły...

   Spotkanie opłatkowe dla osób niepełnosprawnych

   24 stycznia 2015 r. w Bolesławcu odbyło się jubileuszowe XV Spotkanie Osób Niepełnosprawnych z Ks. Biskupem Markiem Mendykiem. Wśród przybyłych na spotkanie osób z całego powiatu bolesławieckiego - 145 osób było z gminy Nowogrodziec. Uczestnicy na spotkanie udali się dwoma autobusami, dodatkowo kto mógł jechał własnym środkiem transportu.

   Program - „Pomoc Żywnościowa”

   Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 rozpoczęła się w miesiącu grudniu. Zastąpił on istniejący wcześniej Program PEDAD. Celem jego jest dostarczenie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

   Prace społecznie użyteczne - „Pomożesz sobie, pomożesz środowisku” - w roku 2015

   Gmina Nowogrodziec zorganizuje w 2015 r. prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych. W budżecie gminy na bieżący rok zostały przewidziane środki na realizację prac, które stanowić będą 40% kosztów. Reszta czyli 60% zostanie sfinansowana ze środków Funduszu Pracy. Bezrobotni, którzy po raz kolejny będą uczestnikami programu „Pomożesz sobie pomożesz środowisku” znajdą zatrudnienie przy pracach porządkowych.

   Sprostowanie dotyczące przetargu

   Sprostowanie dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie:

   "Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków w postaci jednodaniowych obiadów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Nowogrodziec"

   W załączniku nr 1 do SIWZ wystąpił błąd:

   w tabeli w punkcie 1C wskazane było:

   Ilość miesięcy przez jakie będą dostarczane posiłki: 10

    

   Natomiast winno być:

   Ilość miesięcy przez jakie będą dostarczane posiłki: 9

    

   Do pobrania nowy załącznik nr 1 do SIWZ po sprostowaniu.

   Zaproszenie do składania oferty

   "Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków w postaci jednodaniowych obiadów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Nowogrodziec"

   Część I.

   Część II.

   Ośrodek nieczynny

   Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2014 r. oraz 2 stycznia 2015 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu będzie NIECZYNNY.

   Za niedogodności przepraszamy.

   Kolacja Wigilijna

   Kontynuując coroczną tradycję 17 grudnia 2014 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu zorganizował spotkanie pn. ”KOLACJA WIGILIJNA” dla seniorów Domu Dziennego Pobytu, oraz osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, głównie samotnych, chorych i niepełnosprawnych.

   Akcja "Zima"

   11 grudnia o godz. 12:00 w sali konferencyjnej MGOPS odbyło się spotkanie pracowników socjalnych Ośrodka, Policji, Straży Miejskiej, sołtysów oraz Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. Tematem spotkania było zabezpieczenie osób przed trudnymi warunkami zimowymi. Szczególną troską objęto osoby bezdomne i starsze oraz niepełnosprawne. Efektem spotkania było skierowanie kilku osób bezdomnych do Schroniska sw. Brata Alberta.

   Zabawa Mikołajowa

   W dniu 09 grudnia 2014r. w sali „Domu Strażaka” w Nowogrodźcu po raz kolejny odbyła się Zabawa Mikołajkowa zorganizowana dla dzieci podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W zabawie udział wzięło 110 dzieci, z których każde otrzymało paczkę od Świętego Mikołaja.

   Prace społecznie użyteczne - „Pomożesz sobie, pomożesz środowisku” - podsumowanie

   27 listopada 2014 r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację kolejnej edycji projektu socjalnego, którego celem była aktywizacja osób korzystających z pomocy społecznej.

   W spotkaniu uczestniczyli: Sekretarz Pan Kazimierz Orlef, z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu Pani Jolanta Witek, inspektor Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu Pan Stanisław Żółtański, pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu oraz osoby wykonujące prace społecznie użyteczne. W ramach projektu zatrudnionych było 24 osób na terenie gminy Nowogrodziec.

   Kierownik MGOPS Anna Lityńska przedstawiła prezentację multimedialną wykonywanych prac w okresie od 01 marca do 30 listopada br. Uczestnicy projektu wykonując pracę poprawili własną sytuację materialną poprzez pozyskanie wynagrodzenia oraz przyczynili się do lepszego wizerunku poszczególnych miejscowości w naszej gminie.

   Dzień Pracownika Socjalnego

   W sali Domu Dziennego Pobytu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego; uczestniczyli w nim przedstawiciele władz samorządowych z-ca Burmistrza Pani Iwona Janiec i Sekretarz Pan Kazimierz Orlef, pracownicy MGOPS w Nowogrodźcu oraz seniorzy Domu Dziennego Pobytu.

   Prace społecznie użyteczne - „Pomożesz sobie, pomożesz środowisku”

   Prace społecznie użyteczne projekt realizowany w 2014 r. przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu pod nazwą „Pomożesz sobie, pomożesz środowisku”.

   Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, które korzystają jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej. Prace te są wykonywane w wymiarze 10 godzin tygodniowo, na terenie gminy.

   Prace społecznie użyteczne - „Pomożesz sobie, pomożesz środowisku”

   Prace społecznie użyteczne wykonane w miesiącu sierpniu 2014 r.

   1. Prace przy rozkładaniu i składaniu domków na "II Jarmark Garncarski".

   2. Prace porządkowe na cmentarzu radzieckim.

   Gminne święto - II Jarmark Garncarski

   Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w II Jarmarku Garncarskim
   Wielki Garniec w Nowogrodźcu nad Kwisą!

   jarmark garncarski-plakat

   Prace społecznie użyteczne - „Pomożesz sobie, pomożesz środowisku”

   Prace społecznie użyteczne wykonane w miesiącu lipcu 2014 r.

   1. Czyszczenie chodnika oraz porządkowanie placu wokół pomnika w Gierałtowie.

   Wakacje podopiecznych MGOPS

   W dniu 06 sierpnia 2014 r. grupa 20 dzieci wyjechała na kolonie letnią do Pustkowa nad morzem.

   Zapraszamy na pielgrzymkę

   Tradycyjnie w pierwszą sobotę miesiąca września Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu po raz kolejny organizuje pielgrzymkę osób niepełnosprawnych do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.

   Osoby zainteresowane proszone są o zapisywanie się osobiście lub telefonicznie pod numerem tel.(75)731-63-79.

   do góry

   © 2022 MGOPS Nowogrodziec