Aktualności

„Posiłek w szkole i domu” 2020/2021

Zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023 można pobierać i składać wnioski o przyznanie dożywiania w szkole na rok szkolny 2020/2021. Zgodnie z w/w Uchwałą kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł, a dla osoby w rodzinie 528 zł.

Kryterium uprawniające do pomocy w formie dożywiania zgodnie z Uchwałą Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zasad zwrotu wydatków i udzielania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych wynosi:
- do 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej kwota dochodu wynosi 1051,50 zł, a dla osoby w rodzinie 792 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zasad zwrotu wydatków i udzielania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych wynosi:
- do 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1402zł dla osoby samotnie gospodarującej, a dla osoby w rodzinie 1056zł.

Zainteresowanych pomocą w formie dożywiania dzieci w szkole prosimy o zgłaszanie się do MGOPS przy ul. A. Asnyka 53 w Nowogrodźcu.

do góry

© 2022 MGOPS Nowogrodziec