Aktualności

Prace społeczenie użyteczne

W od lutego br. trwają Prace Społecznie Użyteczne dzięki, którym zostały uporządkowane miejsca takie jak:

Nowogrodziec:

 • Boisko Orlik, oczyszczenie kostki brukowej z przerastającej roślinności,
 • Cementarz Żołnierzy Radzieckich, prace porządkowe,
 • Kapliczka przy ul. Młyńskiej, prace porządkowe,
 • PSZOK, segregacja odpadów komunalnych,
 • Ludmery, segregacja odpadów,
 • ul.Cisowa, porządkowanie terenu z przerastającej roślinności,
 • teren wokół MGOPS, zamiatanie, zbiórka śmieci
 • prace porządkowe na przystanku przy ul.Kaolinowej

Godzieszów:

 • plac zabaw z siłownią, oczyszczanie kostki brukowej i strefy bezpieczeństwa z przerośniętej roślinności,
 • wycinanie krzewów na terenie działki przeznaczonej na cemntarz komunalny,
 • sprzątanie po remocie wokół budynku świetlicy wiejskiej,
 • prace porządkowe wokół przystanku autobusowego,
 • zbiórka śmieci wzdłóż drogi i rowów,
 • szlifowanie i malowanie krzyża przeznaczonego na cmentarz,
 • porządkowanie skweru obok sklepu,
 • renowacja drzwi wejściowych do sali gimanstycznej,
 • wykańczanie prac na parkingu obok cmentarza parafialnego

Milików:

 • oczyszczanie strefy bezpieczeństwa z przerastąjącej roślinności,
 • sprzątanie placu zabaw z nieczystości,
 • boisko Orlik, zbrórka śmieci,

Zagajnik:

 • plac zabwa wraz z siłownią, sprzątanie terenu z przerastającej roślinności,

Parzyce:

 • plac zabaw wraz z siłownią oraz teren przy boisku, prace porządkowe,
 • treren wokół przystanku austobusowego

Gościszów:

 • plac zabwa, zbieranie śmieci oraz prace porządkowe
 • teren wokół przystanku autobusowego, zamiatanie, zbiórka śmieci,
 • park zieleni, zbieranie śmieci, zamiatanie

Zebrzydowa:

 • sprzątnie pobocza wzdłóż drogi głównej
 • plac obok straży pożarnej zabaw, zbieranie śmieci, prace porządkowe
 • teren wokół przystanku autobnusowego
 • przyciananie krzewów z zarastaącje roślinności obok torów kolejowych

 

psu2020-01

psu2020-02

psu2020-03

psu2020-04

psu2020-05

psu2020-06

psu2020-07

psu2020-09

psu2020-10

psu2020-11

psu2020-12

psu2020-13

do góry

© 2022 MGOPS Nowogrodziec