Sprawozdania i strategie

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogrodziec na lata 2016-2026

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogrodziec na lata 2016-2026 (rozmiar pliku 1,55 MB)

Sprawozdanie z udzielonych świadczeń pomocy społecznej w roku 2017

Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2017 r. (rozmiar pliku 133 KB)

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" 2017

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za I-XII 2017 r.
(rozmiar pliku 81 KB)

do góry

© 2021 MGOPS Nowogrodziec