Aktualności

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do dnia 31 października 2022 r., wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można złożyć:

  • osobiście w siedzibie MGOPS w Nowogrodźcu w dniu 28.10.2022 r. (piątek) od godziny 7.30 do godziny 15.00;
  • za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy się data stempla pocztowego);
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Platforma ePUAP. Wniosek elektroniczny o dodatek osłonowy można wysłać w ePUAP jako załącznik w formacie WORD albo PDF w trybie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego". Nie ma bowiem osobnego formularza wniosku o dodatek osłonowy dla systemu ePUAP, który można byłoby wypełnić po zalogowaniu się do niego.

Krok po kroku:

  • Wniosek wypełnić np. elektronicznie lub wydrukować i wypełnić ręcznie i zapisać jako jeden plik w formacie .pdf
  • Następnie wejść na stronę https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
  • Podpisać plik .pdf zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na podanej stronie, a następnie tak podpisany plik zapisać np. na pulpicie (wniosek jest prawidłowo podpisany, jeśli pojawi się na min znacznik Podpis zaufany z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej).
  • Zalogować się na ePUAP
  • Wybrać Pismo ogólne do urzędu
  • Załączyć do tego pisma podpisany podpisem zaufanym plik i wysłać.

Prosimy nie wysyłać zdjęć wniosku ani skanów pojedynczych stron.

Wniosek elektroniczny należy przesyłać tylko i wyłącznie za pośrednictwem ePUAP (wnioski przesłane na email nie będą rozpatrywane).

 

Ponadto informujemy, że w dniu 31.10.2022 (poniedziałek) Miejsko Gminny Ośrodek będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

do góry

© 2023 MGOPS Nowogrodziec