Aktualności

Program na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" – nabór wniosków

Dolnośląski Urząd Wojewódzki informuje o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie z programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2023. O dofinansowanie zadań publicznych kwotą od 25 tys. do 250 tysięcy zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Szczegóły: https://senior.gov.pl/program_asos/pokaz/623

FAQ – Edycja 2023: https://senior.gov.pl/program_asos/pokaz/625

Oferty można składać wyłącznie w wersji elektronicznej, wypełnioną w Generatorze Ofert dostępnym na stronie https://das.mrips.gov.pl/ w dniach od 1 do 22 lutego 2023 r. do końca dnia.

 

 

do góry

© 2023 MGOPS Nowogrodziec