Aktualności

Nabór na wolne stanowisko: referent ds. kadrowo-księgowych

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. kadrowo-księgowych

Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu ul. A. Asnyka 53, pok. 3 I piętro, w terminie do 08.03.2023 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu do MOPS) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta ds. kadr i płac”

Szczegóły ogłoszenia o naborze na stanowisko: referent ds. kadrowo - księgowych

Oświadczenie zgody

Klauzula informacyjna

 

 

do góry

© 2023 MGOPS Nowogrodziec