Dom Dziennego Pobytu

Projekt - Bezpieczny Senior

W miesiącu czerwcu Seniorzy Domu Dziennego Pobytu przystąpili do projektu pt. "Bezpieczny Senior". Spotkania miały na celu poznanie technik samoobrony. Zajęcia odbywały się na terenie orlika. Prowadził je Pan Tomasz Rozmuz. Nauka technik samoobrony pozwala na odpowiednią reakcję podczas zagrożenia. Przez cztery miesiące seniorzy doskonalili w praktyce zachowania związane z niebezpiecznymi sytuacjami.

Zobacz galerię...

Projekt - Via Regia

W dniu 27.05.2014 r. Seniorzy Domu Dziennego Pobytu poraz kolejny uczestniczyli w projekcie pt. "Via Regia: poznać Europę - od historii do przyszłości". W ramach tego projektu wybraliśmy dwie propozycje Zamek Czocha oraz zapora Pilichowice.

Zamek Czocha wzniesiono z inicjatywy króla czeskiego Wacława II w XII wieku jako twierdze obronną. Położony jest malowniczo na wzgórzu w dolinie Kwisy. W XVI wieku został przebudowany ze średniowiecznej warowni obronnej na okazałą rezydencję renesansową. Zwiedzając górną i dolną cześć zamku mogliśmy się przekonać o wspaniałej historii oraz wydarzeniach,które odbywały się w tej rezydencji. Bardzo cieszymy się że mamy taką perłę na Dolnym Śląsku.

Była to bardzo pouczająca wizyta. Seniorzy Domu Dziennego Pobytu dziękują Stowarzyszeniu Pogranicze za kolejny projekt gdzie zapoznaliśmy się z walorami , atrakcjami i historią tego miejsca.

Zobacz galerię...

Międzynarodowe spotkanie seniorów Misnia-Niemcy

W dniu 20.05.2014 r. poraz kolejny uczestniczyliśmy w międzynarodowym spotkaniu seniorów w Miśni-Niemcy. Spotkania odbywaj a się cyklicznie. Główny tematem spotkania to "Być aktywnym i pozostać zdrowym - robić coś dla innych''.

Po przybyciu na miejsce, gości przywitał Wiceprezydent Związku Saksoni.Następnie odbyła sie prezentacja przedstawiająca region. Kolejnym punktem był obiad następnie udaliśmy się do miasta Miśnia gdzie zwiedziliśmy manufakturę porcelany. Poznaliśmy proces projektowania i powsawania jednej z najpiękniejszych ceramik na świecie.

Napewno ten dzień spędzony z seniorami niemiec i czech oraz to co zobaczyliśmy zostanie w naszej pamięci na długo.

Kolejnym organizatorem spotkania w 2015 roku będzie strona polska.

Zobacz galerię...

Projekt - Spotknie z Pasjami

Seniorzy Domu Dziennego Pobytu przystąpili do projektu pt. „Spotkanie z Pasjami”. Celem projektu jest aktywizacja społeczna seniorów, by seniorzy wyszli z domu i spotkali się ze sobą w miejscu publicznym. Ważnym elementem jest rozbudzenie chęci do podzielenia się swoją wiedzą, pasją z innymi. Uczestnicząc w projekcie można zauważyć jak wiele osób starszych wciąż pozostaje czynna zawodowo lub jak keatywniwnie wykorzystuje swój czas wolny na dokształcanie się, rozwijanie pasji, pomoc innym. Spotkania odbywają się w Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu. Projekt trwa od kwietnia do listopada, dwa razy w miesiącu.

Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu przystąpiła do projektu Fundacji Orange, która w ramach grantu od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt edukacyjno-animacyjny dla seniorów „Spotkania z pasjami”, podczas którego seniorzy z całej Polski mają okazję spotkać się wirtualnie z osobami pełnymi pasji.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna seniorów – sprawienie, by seniorzy wyszli z domów i spotkali się ze sobą w miejscu publicznym. Chemy stworzyć przyjazną przestrzeń, która umożliwi im nawiązywanie nowych kontaktów oraz otworzy ich na innych ludzi.

Kolejnym ważnym elementem jest rozbudzanie w nich chęci do dzielenia się swoją wiedzą, pasją z innymi. Chcemy pokazać, jak wiele osób starszych wciąż pozostaje czynna zawodowo lub jak kreatywnie wykorzystuje swój czas wolny na dokształcanie się, rozwijanie pasji, pomoc innym.

W 2014 roku projekt zakłada przeprowadzenie na żywo w bibliotekach 15 spotkań online w formie wideo konferencji (poprzez streaming online), skierowanych do osób starszych.

Podczas spotkań będziemy rozmawiać z osobami pełnymi pasji. Będą to zarówno osoby znane, które opowiedzą Państwu o swoich zainteresowaniach, jak również osoby mniej znane, ale równie aktywnie spędzające czas wolny. Tematy spotkań będą dobierane do konkretnego bohatera spotkania. Spotkania będą odbywać się w czwartki o godzinie 11 od kwietnia do listopada, średnio dwa razy w miesiącu.

Zobacz galerię...

Teren rekreacyjny DDP

Seniorzy Domu Dziennego Pobytu dbają o teren rekreacyjny. Z własnej inicjatywy wykonali drewniane obwódki wokół urządzeń rehabilitacyjnych.

Zobacz galerię...

do góry

© 2021 MGOPS Nowogrodziec