Aktualności

Szkolenie w ramach przeciwdziałania przemocy

„Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy.
Człowiek doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany.
Każdy człowiek doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej."

 

W dniu 10 listopada 2017r. - w Miejsko Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz dla pedagogów, nauczycieli wychowawców. Szkolenie przebiegało w dwóch częściach.

Tematem I części szkolenia było :
„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – podstawowe zasady pracy i postępowanie Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych".

W szkoleniu uczestniczyli: kierownicy, pracownicy socjalni, asystenci rodziny Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w tym: kuratorzy zawodowi, pedagodzy szkolni, przedstawiciel policji i straży miejskiej, doradca Punktu Konsultacyjnego, przedstawiciel przedszkola w N-cu oraz instruktor terapii zajęciowej Domu Dziennego Pobytu w N-cu.

szkolenie-przeciw-przemocy01

Temat II części szkolenia to :
„Dziecko a przemoc – zastosowanie procedury Niebieskiej Karty w instytucjach oświatowych".

W tej części szkolenia uczestniczyli pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy ze szkół z terenu Miasta i Gminy Nowogrodziec.

szkolenie-przeciw-przemocy02

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali broszury edukacyjne poruszające tematykę „Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"

szkolenie-przeciw-przemocy03

Najczęściej przyczyną przemocy jest agresja, a zachowania agresywne są uwarunkowane czynnikami biologicznymi, społecznymi, psychologicznymi, czy kulturowymi. Istotą przemocy jest demonstrowanie władzy i używanie siły. Niezależnie od tego jakie czynniki biologiczne czy psychologiczne wpływają na skłonność do agresywnych zachowań, to nie usprawiedliwiają one sprawców, nie zdejmują z nich odpowiedzialności i nie powinny powstrzymywać ofiar przed poszukiwaniem dla siebie i swojej rodziny pomocy i ochrony.

 

NAWET JEŚLI ROZUMIESZ, Z JAKIMI PROBLEMAMI OSOBISTYMI BORYKA SIĘ SPRAWCA PRZEMOCY „PROBLEMY Z PRACĄ, IMPULSYWNY CHARAKTER, PRZEMOC W RODZINIE W KTÓREJ SIĘ WYCHOWAŁ, CHOROBA ALKOHOLOWA ITP.", TO NIE UMNIEJSZA TO KRZYWD DOZNAWANYCH PRZEZ CIEBIE I TWOJE DZIECI W WYNIKU JEGO AGRESYWNYCH ZACHOWAŃ.

do góry

© 2022 MGOPS Nowogrodziec