Aktualności

Konferencja „RODZINA BEZ PRZEMOCY”

W dniu 06 listopada 2017 r. w sali „PROMYK" w Nowogrodźcu odbyła się konferencja „RODZINA BEZ PRZEMOCY", zorganizowana przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu przy udziale Burmistrza Nowogrodźca.

W konferencji uczestniczył Burmistrz Nowogrodźca Pan Robert Relich, a także zaproszeni goście i prelegenci.

Przybyłych gości przywitała i przedstawiła cel konferencji Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna Lityńska.

 

konferencja 01

 

Spośród prelegentów i gości wystąpili:

  1. 1. Burmistrz N-ca Pan Robert Relich.
  2. 2. Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Pani Marta Waniszewska. („Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie").
  3. 3. Pani Katarzyna Witwicka kurator zawodowy z Sądu Rejonowego w Bolesławcu („Działania kuratora sądowego w profilaktyce przemocy w rodzinie").
  4. 4. Pani pedagog Lidia Kowalczyk i Pani psycholog Oliwia Kalka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bolesławcu („Sytuacja dziecka w rodzinie z przemocą").
  5. 5. Pani Sylwia Czuchajda-Chołost, Pani Agnieszka Wiśniewska i Pani Paulina Ambroży z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu („Interwencja kryzysowa na przykładzie PCPR").
  6. 6. Dzielnicowa z Komisariatu Policji w Nowogrodźcu - Pani Barbara Jurasik („Działania profilaktyczne Policji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie").
  7. 7. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego przy MGOPS w Nowogrodźcu Pani Helena Sienkiewicz („Informacje nt. Funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego przy MGOPS").

 

konferencja 02

 

W konferencji uczestniczyli także: sekretarz Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu Pani Iwona Janiec, przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Pan Stanisław Łaniocha oraz członek w/w komisji Pan Krzysztof Sadowski.

 

Obecny był także pierwszy Burmistrz N-ca, obecnie sołtys Pan Stanisław Kowalik.

 

konferencja 03

 

Liczną grupą uczestników konferencji stanowili Dyrektorzy, pedagodzy, przedstawiciele Rady Rodziców ze szkół, przedszkola z terenu Miasta i Gminy Nowogrodziec.

Obecni byli również: członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, pracownik Straży Miejskiej w N-cu, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, pracownik Punktu Konsultacyjnego dot. wsparcia osób i rodzin z problemami z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków oraz ofiar przemocy w rodzinie, sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciele służby zdrowia w N-cu, pracownicy socjalni MGOPS oraz przedstawiciele Domu Dziennego Pobytu w N-cu.

 

konferencja 04

 

Po przedstawieniu w/w prezentacji, wystąpień nastąpiła dyskusja w wiodącym temacie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Miłym akcentem konferencji był przygotowany poczęstunek.

 

Podsumowania i zakończenia konferencji dokonała Pani Anna Lityńska Kierownik MGOPS w Nowogrodźcu.

do góry

© 2021 MGOPS Nowogrodziec