Aktualności

Punkt Informacji Prawnej i Obywatelskiej

 pipio plakat

Informujemy, że na terenie gminy Nowogrodziec działa
PUNKT INFORMACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ (PIPiO)

 

PIPiO jest miejscem, gdzie każdy bez względu na wiek, płeć, narodowość, wykształcenie czy status majątkowy może uzyskać bezpłatną poradę lub informację obywatelską. Jego głównym celem jest niesienie bezpłatnej pomocy w zakresie udzielania porad i informacji wszystkim osobom, które tego potrzebują i zgłoszą się w Punkcie.

W Punkcie można otrzymać również informację dotyczącą wskazania właściwej instytucji do załatwienia konkretnej sprawy. Informacje udzielane są nieodpłatnie.

Zakres udzielanych porad lub informacji, to m.in. sprawy związane z:

  • Zatrudnieniem i bezrobociem
  • Świadczeniami socjalnymi
  • Ubezpieczeniami społecznymi
  • Sprawami mieszkaniowymi
  • Kontaktami z urzędami i sądami
  • Sprawami konsumenckimi
  • Stosunkami międzyludzkimi
  • Prawem pracy
  • Prawem własności

W sprawach trudnych istnieje możliwość uzyskania porady radcy prawnego.

 

Punkt Informacji Prawnej i Obywatelskiej będzie działał:

w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy w pokoju nr 4 (I piętro),

w każdy poniedziałek, w godz. od 15:15 do 16:45.

Podczas dyżurów czynny jest telefon 600 109 063.

 

Informator o punktach informacji prawnej i obywatelskiej (4,75 MB)

 

Punkty informacji prawnej i obywatelskiej są projektem realizowanym od 01 lutego 2011 r. do 31 grudnia 2015 przez Fundację w Służbie Wsi oraz Stowarzyszenie „Pegaz”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Podziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

do góry

© 2022 MGOPS Nowogrodziec