Dom Dziennego Pobytu

Dnia Pracownika Socjalnego 2019

W dniu 21.11.2019 r. odbyło się spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.W uroczystości uczestniczyli pan Burmistrz Robert Rtuelich, pani sekretarz Iwona Janiec, pani skarbnik Irena Johno-Rudko, pracownicy ośrodka oraz seniorzy Domu Dziennego Pobytu. Pan Burmistrz na ręce pani Kierownik złożył wszystkim pracownikom życzenia, podkreślając jak bardzo praca w ośrodku pomocy społecznej jest pracą wymagającą oraz bardzo odpowiedzialną. Seniorzy Domu Dziennego Pobytu dołączyli się do życzeń w ramach prezentu przygotowali poczęstunek dla wszystkich uczestników spotkania.

dzien-pracownika-socjalnego2019-01

dzien-pracownika-socjalnego2019-02

dzien-pracownika-socjalnego2019-03

dzien-pracownika-socjalnego2019-04

dzien-pracownika-socjalnego2019-05

do góry

© 2022 MGOPS Nowogrodziec