Aktualności

DODOATEK WĘGLOWY - brakujący podpis

Informujemy, że osoby, które złożyły wnioski o dodatek węglowy za pośrednictwem platformy ePUAP, podpisując elektronicznie pismo przewodnie (z informacją, że składają wniosek o dodatek węglowy - wniosek w załączeniu), a załącznika w postaci skanu wypełnionego wniosku nie opatrzyły elektronicznym podpisem lub nie uwierzytelniły za pomocą profilu zaufanego, są wzywane do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu celem złożenia podpisu na załączniku (wniosku o dodatek węglowy).

W powyższej sytuacji uznajemy, że strona złożyła do organu jedynie prawidłowo podpisany wniosek o wypłatę dodatku węglowego. Załączniki do tego wniosku, jako, że nie zostały podpisane, ani kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ani podpisem zaufanym zostały złożone jako nie podpisane. Dlatego konieczne jest wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych wniosku, poprzez złożenie podpisanych załączników do wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o dodatku węglowym: w przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego ( Dz. U. z 2022r, poz. 1692).

 

do góry

© 2023 MGOPS Nowogrodziec