Aktualności

ALPEL O ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W związku ze zwiększającą się liczbą osób podejrzanych i zarażonych koronawirusem, ważne jest, abyśmy jako społeczeństwo zachowali się odpowiedzialnie.

Jeśli ktokolwiek z Państwa miał kontakt z osobą chorą, podejrzaną o zarażenie koronawirusem lub zaobserwował u siebie objawy choroby - wysoka gorączka, bóle głowy i gardła, trudności z oddychaniem, uczucie duszności, zobowiązany jest skontaktować się telefonicznie z Sanepidem w Bolesławcu.

W razie konieczności proszę kontaktować się telefonicznie z ośrodkiem zdrowia. W żadnym wypadku nie powinno się przychodzić do poradni, ponieważ osoba taka stanowi realne zagrożenie dla innych mieszkańców.

Pod wskazanymi numerami telefonów pracownicy sanepidu lub personel medyczny przeprowadzą z Państwem wywiad i udzielą wskazówek, co powinniście zrobić.

Jednocześnie przypominamy o zachowaniu podstawowych zasad higieny - częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem lub używanie płynów odkażających, zasłanianie ust i nosa podczas kaszlu i kichania.

W miarę możliwości należy ograniczyć wyjazdy i przebywanie w dużych skupiskach ludzkich.

W związku z koniecznością przekazania tej informacji mieszkańcom naszej gminy, prosimy o pomoc i przekazanie jej swojej rodzinie, sąsiadom i znajomym. Proszę pamiętać, że jesteście odpowiedzialni Państwo nie tylko za siebie, ale za każdego człowieka, z którym spotykacie się na co dzień.

Sytuacja, której jesteśmy świadkami dla każdego z nas jest nowym doświadczeniem, dlatego należy zachować spokój, rozsądek i stosować się do przekazanych zaleceń.

 

Robert Adaszewski- dyrektor SPZOZ w Nowogrodźcu

Marcin Krzywdziński- dyrektor ds. medycznych

Robert Relich – Burmistrz Nowogrodźca

do góry

© 2022 MGOPS Nowogrodziec