Aktualności

Prace społecznie użyteczne 2020 - spotkanie organizacyjne

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie porozumienia ze Starostą Bolesławieckim, przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bolesławcu, rozpoczął prace społecznie użyteczne.

Do prac społecznie użytecznych może zostać skierowana osoba korzystająca z pomocy społecznej, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku. Maksymalna ilość godzin, jaką można wypracować w ciągu tygodnia wynosi 10 godzin, w trakcie całego miesiąca 40 godzin. Stawka za godzinę pracy wynosi obecnie 8,50 zł i wypłacana jest tylko za faktycznie przepracowane godziny. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne objęta jest ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej.

W dniu 17 lutego 2020 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Krzysztof Harc inspektor Urzędu Miejskiego ds. OC, OSP i BHP, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej i osoby skierowane do prac społecznie użytecznych. Spotkanie prowadziła Kierownik MGOPS Anna Lityńska. Celem spotkania było omówienie realizacji zadania w roku bieżącym. Następnie przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu BHP.

Obecnie prace wykonywane będą w okresie od 17 lutego 2020 r. do 31 października 2020 r. przez 15 osób z następujących miejscowości: Gościszów 2 osoby, Milików 2 osoby, Wykroty 3 osoby, Godzieszów 1 osoba, Zebrzydowa 2 osoby, Nowogrodziec 4 osoby oraz Parzyce 1 osoba.

Osoba skierowana będzie wykonywać prace społecznie użyteczne przez okres dziewięciu miesięcy. Rodzaje wykonywanych prac to: sprzątanie parków, dzikich wysypisk, cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej, chodników i przystanków autobusowych na wioskach, porządki wokół ludmerów, usługi opiekuńcze.

prace2020 01

prace2020 02

prace2020 03

 

do góry

© 2023 MGOPS Nowogrodziec