Aktualności

Prace Społecznie Użyteczne

W ostatnim okresie wykonano prace, które wcześniej zostały ustalone z Urzędem Miejskim w Nowogrodźcu, Strażą Miejską oraz sołtysami z poszczególnych sołectw:

Nowogrodziec
- sprzątanie placu przy ludmerach przy ul. A. Asnyka oraz segregowanie pozostawionych śmieci,
- sprzątanie cmentarza żołnierzy radzieckich,
- porządkowanie placu zabaw,
- porządkowanie boiska bocznego,
- usługi opiekuńcze u osoby niepełnosprawnej ( sprzątanie mieszkania, robienie zakupów)

Milików
- zbieranie śmieci na placu zabaw

Godzieszów
- sprzątanie terenu koło kościoła i przy cmentarzu
- sprzątanie przystanku autobusowego,
- porządkowanie parku,
- porządkowanie placu zabaw,

Gościszów
- sprzątanie parku w którym odbyła się impreza kulturalna święto PECENICY,
- prace przygotowawcze do w/w imprezy,
- sprzątanie przy świetlicy i bibliotece,
- utrzymywanie porządku na przystankach i bocznych drogach,
- sprzątanie parkingów przy Kościele i parku.

 Gierałtów
- wyczyszczenie chodnika dla pieszych od strony Kościoła do cmentarza,
- wyczyszczenie parkingu przy cmentarzu,
- usługi opiekuńcze u osoby niepełnosprawnej ( sprzątanie mieszkania, gotowanie posiłku, pranie bielizny i odzieży, załatwianie recept i realizacja leków w aptece ).

Czerna
- usługi opiekuńcze u osoby niepełnosprawnej ( sprzątanie mieszkania, gotowanie posiłku, pranie bielizny i odzieży, robienie bieżących zakupów ).

Parzyce
- sprzątanie boiska i placu zabaw.

Wykroty
- utrzymywanie porządku na przystankach autobusowych,
- sprzątanie parku,
- utrzymywanie porządku na chodnikach dla pieszych,
- usługi opiekuńcze u osoby niepełnosprawnej ( sprzątanie mieszkania, gotowanie posiłku, pranie bielizny i odzieży, robienie bieżących zakupów ).
- sprzątanie terenu przy świetlicy i bibliotece.

prace2019-07-01

prace2019-07-02

prace2019-07-03

prace2019-07-04

prace2019-07-05

prace2019-07-06

prace2019-07-07

prace2019-07-08

 

do góry

© 2023 MGOPS Nowogrodziec