Aktualności

Prace Społecznie Użyteczne

prace2019-06-03

W minionym okresie w ramach Prac Społecznie – Użytecznych uporządkowane
zostały następujące tereny :

▪ Cmentarz Żołnierzy Radzieckich
▪ Plac zabaw dla dzieci po przeciwnej stronie przedszkola w Nowogrodźcu
▪ Rowy melioracyjne w Milikowie ( skoszono trawę)
▪ Plac zabaw w Milikowie i teren wokół boiska do gry w piłkę nożną
▪ Teren przy Straży Miejskiej i Straży Pożarnej
▪ Park w Wykrotach
▪ Przystanki autobusowe w Wykrotach
▪ Przystanki autobusowe w Zebrzydowej
▪ Chodniki dla pieszych w Zebrzydowej

 

prace2019-06-01

prace2019-06-02

prace2019-06-04

prace2019-06-05

Kolejno w nadchodzących tygodniach wykonywane będą:

▪ prace porządkujące chodnik dla pieszych w Gierałtowie
▪ w dalszym ciągu utrzymywana będzie czystość na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich
▪ porządkowanie terenu wokół koszy na śmieci na skrzyżowaniu ulic Asnyka
z Sienkiewicza
▪ utrzymanie porządku w parku w Wykrotach
▪ utrzymanie ładu na terenie, przy którym znajdują się przystanki autobusowe
w Wykrotach i Zebrzydowej
▪ utrzymanie czystości na placach zabaw

do góry

© 2023 MGOPS Nowogrodziec