Aktualności

Prace Społecznie Użyteczne

Czym są prace społecznie użyteczne
Są to prace kierowane do osób znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku zatrudnienia. To przede wszystkim długotrwale bezrobotni i bez prawa do zasiłku, osoby które jednocześnie korzystają ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej. To również osoby, które mają niskie wykształcenie i krótki staż pracy. Osoby te wykonują nieskomplikowane prace między innymi takie jak prace renowacyjne, porządkowe, naprawcze i inne, aktywizacja ma na celu przygotować ich do wejścia lub powrotu na otwarty rynek pracy.

Korzyści płynące z wykonywania prac
Oprócz wynagrodzenia we wskazanej wielkości, Prace Społecznie Użyteczne to okazja na zdobycie cennego doświadczenia, a więc na poprawę swojej sytuacji na rynku pracy. Dodatkowo osoba wykonująca ten rodzaj prac, przez cały czas ich trwania dalej będzie posiadała status osoby bezrobotnej.

 

prace19-01

prace19-02

prace19-03

 

do góry

© 2023 MGOPS Nowogrodziec