Aktualności

Rozpoczęcie Prac Społecznie Użytecznych

W dniu 14.03.2019 r., w tutejszym Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się szkolenie BHP uczestników prac społecznie użytecznych, których do programu przystąpiło 12 osób.

bhp01

bhp02

Prace cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród kobiet jaki mężczyzn, uczestnicy pracują dwa dni w tygodniu po 5 godzin. W ramach wykonywanych zadań, beneficjenci zadbają o wizerunek gminy.

bhp03

do góry

© 2021 MGOPS Nowogrodziec