Aktualności

II Spotkanie Superwizyjne

II Spotkanie Superwizyjne Grupowe Dla Członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.

W dniu 09.10.2018 r. w Domu Kultury „PROMYK" w Nowogrodźcu odbyło się drugie grupowe spotkanie superwizyjne, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizowane przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu. Superwizję prowadził psycholog Pan Piotr Wojnowski z Poznania.
Grupa uczestnicząca w superwizji liczyła 10 osób.

Uczestnikami superwizji byli:

  1. 1. Pracownicy socjalni MGOPS w Nowogrodźcu
  2. 2. Asystent rodziny MGOPS w Nowogrodźcu
  3. 3. Kuratorzy zawodowi Sądu Rejonowego w Bolesławcu
  4. 4. Pracownik Punktu Konsultacyjnego w Nowogrodźcu

 

Tematyka poruszana na spotkaniu superwizyjnym, dotyczyła problemu przemocy w rodzinie w odniesieniu do procedury Niebieskiej Karty.

 

superwizja102018 01

superwizja102018 01

do góry

© 2023 MGOPS Nowogrodziec