Aktualności

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego 2018

Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest efektem wejścia w życie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Celem działania zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego- w obszarze gminy.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego to przedstawiciele:

 • Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej,
 • Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Policji,
 • Oświaty,
 • Ochrony Zdrowia,
 • Kuratorów Sądowych
 • Organizacji Pozarządowych

 

W związku z powyższym w dniu 29 czerwca 2018r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu odbyło się spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Przybyłych przedstawicieli Zespołu oraz Zastępcę Burmistrza Nowogrodźca Pana Dariusza Jancelewicza, przywitała Kierownik MGOPS Pani Anna Lityńska.
Kierownik ośrodka pomocy odniosła się problemu przemocy, w stosunku do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, gminnego programu przeciwdziałania przemocy, regulacji prawa w obszarze gminy.

 

Na spotkaniu przeprowadzone zostały wybory, ze względu wygaśnięcie 3- letniej kadencji działania Zespołu Interdyscyplinarnego.
Zarządzeniem Burmistrza Nowogrodźca, został powołany na nowo Zespół w składzie:

1. Helena Sienkiewicz – przewodniczący Z.I - przedstawiciel MGOPS w Nowogrodźcu
2. Natalia Słotwińska – zastępca przewodniczącego Z.I - przedstawiciel MGOPS w Nowogrodźcu
3. Beata Szeremeta – sekretarz Z.I – przedstawiciel Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu
4. Dorota Izydorczyk – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowogrodźcu
5. Barbara Jurasik – przedstawiciel Komisariatu Policji w Nowogrodźcu
6. Inga Cichewicz- przedstawicie oświaty – Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu
7. Renata Kwiatkowska – przedstawiciel Służby Zdrowia w Nowogrodźcu
8. Franciszka Żak – pracownik Punktu Konsultacyjnego w Nowogrodźcu
9. Izabela Naspińska-Winkler – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich w Bolesławcu
10. Katarzyna Witwicka – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych w Bolesławcu
11. Teresa Drąg – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowogrodźcu

 

Przemoc w rodzinie jest problemem, który może dotknąć każdego człowieka. Nie ma znaczenia ani wiek, ani rodzaj wykształcenia, ani pozycja społeczna czy wykonywany zawód. Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy.

 • Masz prawo do życia bez przemocy
 • Przemoc narusza twoje prawa
 • Przemoc wprowadza chaos w twoje życie
 • Przemoc niszczy

 

Spotkanie zespołu interdyscyplinarnego

Spotkanie zespołu interdyscyplinarnego

 

do góry

© 2023 MGOPS Nowogrodziec