Aktualności

Prace społecznie użyteczne 2018

1. Sprzątanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowogrodźcu.

Dwóch ludzi sprząta przy kontenerach na odpady

2. Zbieranie śmieci oraz obcinanie gałęzi przy Klasztorze Magdalenek w Nowogrodźcu.

Dwóch mężczyzn obcina gałęzie

3. Zamiatanie pobocza koło kościoła w Wykrotach.

Kobieta zamiata pobocze w miejscowości Wykroty

do góry

© 2023 MGOPS Nowogrodziec